Ajut econòmic per al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Què és el servei?

El servei consisteix en un ajut econòmic per al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI) per a persones en situació d'atur de llarga durada, famílies monoparentals o pensionistes amb escassa capacitat econòmica que estiguin gravades per aquest impost.

Què ofereix?

Ajuts de fins al 50 % de la quota íntegra de l’IBI de l’habitatge habitual.

A qui s’adreça?

El servei s’adreça a persones empadronades que corresponguin a alguna de les situacions següents:

  • Atur de llarga durada
  • Famílies monoparentals
  • Pensionistes amb escassa capacitat econòmica

En tots els casos cal complir els requisits previstos a les Ordenances Fiscals de l'Ajuntament i les Bases específiques reguladores per concedir aquests ajuts.

Com s’hi pot accedir?

Presencialment, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (OIAC) o a la Secció de Gestió Tributària de l'Ajuntament.

Consulteu el tràmit a l'oficina virtual.