IntersECCions

Temes: IntersECCions

El Sistema d’arts en viu és un servei públic liderat per l’Ajuntament del Prat que aglutina agents de naturalesa diversa que cooperen per vertebrar i donar coherència i sentit a les accions que es porten a terme a la ciutat en el camp de les arts en viu, buscant un desenvolupament harmonitzat, sostenible i dinàmic de les arts escèniques i la música a la ciutat.

El sistema d’arts escèniques i música vol garantir i fomentar l’accés de la ciutadania del Prat a les arts en viu a partir de processos, projectes i serveis que facilitin i contribueixin al desenvolupament personal, cultural i artístic de les persones així com a la consolidació d’una ciutadania cultural activa, conscient, crítica i lliure.

L'Escola d'Arts en Viu ha desplegat i participat en les següents accions: