Els Entorns d’aprenentatge són trobades entre professionals destinades a la reflexió, la formació i l’avaluació dels processos de treball que es  desenvolupen en relació als projectes de Programa Interseccions. Són espais de coordinació i co-creació d’activitats conjuntes i alhora permeten conèixer altres experiències i metodologies de treball facilitant l’intercanvi d’idees i eines educatives.

A través dels entorns d’aprenentatges es potencia el treball en xarxa entre diferents agents, afavorint la interrelació entre centres educatius, equipaments culturals, AMPA/AFA, entitats culturals i socials . És un espai per impulsar un marc de cooperació i corresponsabilitat per abordar la interrelació entre educació i cultura des de una dimensió comunitària i a escala de ciutat. En el marc d’aquest treball en xarxa aquests espais tenen, pels docents, el  reconeixement del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya a través del Centre de Recursos Pedagògics del Prat del Llobregat.

En l'entorn d'aprenentatge de Teatre es duen a terme la reflexió, la coordinació, la programació, la formació, la investigació i l’avaluació dels projectes i alhora es vetlla per que el coneixement produït es transfereixi de manera eficaç al conjunt de processos de treball en els quals s’articula Interseccions.

Objectius

-Oferir recursos teatrals aplicables a qualsevol assignatura o context de l’escola.

-Comprendre la transversalitat del teatre, relacionant-lo amb aspectes intel·lectuals, emocionals, socials i motrius.

-Oferir eines al professorat i donar-los autonomia, per a que trobin els seus propis recursos, creïn i investiguin amb l’alumnat, a partir del teatre.

-Fomentar la creativitat i el treball en equip a l’aula a partir de la improvisació i el joc.

-Desenvolupar i crear una petita peça teatral que parteixi dels interessos de l’alumnat.

 Desenvolupament

Pel bon funcionament de la coordinació i el treball a realitzar, aquest grup de treball té 4 nivells de funcionament:

  • Un nivell de treball regular de cada projecte específic, que es reuneix a cada centre (reunions de cicle, a determinar dia i hora específic per cada centre)
  • Un nivell de treball online per la consulta, acompanyament i preparació dels materials per les sessions presencials.
  • Un nivell de treball interescoles que aglutina tots els projectes, que es reuneix quatre vegades l’any a la seu de l’Escola Municipal d’Arts en Viu (Centre Cultural Torre Balcells) i que inclou una jornada al Teatre L’Artesà.
  • Un nivel de treball amb claustres o grups de professorat per a rebre formació específica de tècniques teatrals.

Comunitats participants

Centres educatius implicats:  l’Institut-Escola del Prat, l’Escola Jaume Balmes, l’Escola Josep Tarradellas i l’Escola Joan Maragall.

 

 

BUSCADOR D'ACCIONS