Treball de l'expressió oral i corporal amb els nens i nenes de diferents centres educatius amb l'acompanyament de L'Escola d'Arts en Viu, tot generant un espai d'aprenentatge on es potencia la creativitat, el treball en grup i el pensament crític

Iniciat el curs 2016-2017, els objectius del projecte son democratitzar la pràctica artística així com el desenvolupament social,artístic i comunitari des del treball amb el teatre; potenciar l’expressió corporal, l'expressió oral i la creativitat; desenvolupar l'escolta de grup i la cohesió entre l’alumnat per afavorir la creació artística, i fomentar la participació tant de l’alumnat com del professorat participant.

El projecte s'adreça a l'alumnat d'infantil, primària i secundària de 3 escoles i 1 institut escola de la ciutat, i es desplega durant tot el curs. 

Respecte la metodologia, intervenen especialistes en clau de codocència en diferents assignatures (des de català a educació física). El treball teatral es realitza a partir de dinàmiques escèniques diverses que promouen el treball d'expressió corporal i oral amb l'alumnat i estimulen processos per a la creació de peces i escenificacions pròpies.

Treball a l'aula

Hi ha centres que realitzen un treball més de competències, altres aprofiten per fer un treball de llengua o d'altres assignatures curriculars. Aquest curs, el projecte es desplega a les escoles Joan Maragall, Jaume Balmes i H. Josep Tarradellas, i a l'institut escola del Prat. 

Coordinacions internes amb l'equip 

Amb freqüència mensual s'organitzen trobades on els docents i tutors implicats al projecte de cada escola juntament amb els especialistes de L'Escola d'Arts en Viu acorden el contingut de les sessions de cada grup/centre i es fa seguiment de com avança el treball a l'aula. 

Treball en xarxa

Tots els professionals implicats en el projecte es troben, en diverses ocasions al llarg del curs, en un espai de treball compartit anomenat entorn d'aprenentatge de teatre. En aquestes trobades comparteixen coneixements al voltant del desenvolupament del projecte, coneixen noves experiències i metodologies de treball, treballen plegats en temàtiques i reptes comuns i organitzen activitats de manera conjunta. 

Compartir amb la ciutat

En diverses ocasions al llarg del curs però especialment durant l'últim trimestre, els grups d'alumnes juntament amb el professorat implicat, organitzen posades en escena del treball realitzat, i que són obertes a la comunitat educativa dels diferents centres participants. 

Altres accions relacionades

Projecte d'arts en viu a la secundària

Alumnat de 1r i/o 2n d’ESO, amb l’acompanyament de l’Escola d’Arts en Viu i l’equip docent dels instituts, treballa...

BUSCADOR D'ACCIONS