Espai formatiu dedicat al cos i al moviment que aplega docents de les escoles bressols municipal del Prat per tal de generar experiències enriquidores d’arts en viu durant la primera infància.

Iniciat el curs 2021-22, però continuant amb el treball endegat a l’entorn d’aprenentatge música 0-3 realitzat des del 2017 fins al 2020, aquest entorn d’aprenentatge implica a l’Escola d’Arts en Viu, L’Artesà i les escoles bressols municipals del Prat.

Els objectius d’aquest entorn d’aprenentatge son prendre consciència del propi cos així com enriquir amb noves formes d’expressió corporal la quotidianitat del moviment a l’escola bressol.

L’entorn d’aprenentatge es desenvolupa en 4 etapes diferenciades, que es desenvolupen en diferents espais:

· Sessió de trobada compartida amb una artista: prenent com a punt de partida la proposta artística realitzada a l’aula el curs passat, s’organitza una trobada entre les educadores de les escoles bressol i la ballarina i coreògrafa de la peça “Blink Magic” Montse Roig, a partir de la qual es vol explorar conjuntament les possibilitats de moviment en la quotidianitat de l’escola bressol.

· Sessió de disseny de la proposta d’aula: Amb l’acompanyament de l’educadora artística de L’Escola d’Arts en Viu i prenent com a referència tot el compartit amb la ballarina, es dedica una sessió a dissenyar conjuntament una pràctica de moviment a l’aula. Els continguts de les sessions d’aula seran: aprofundir en  les capacitats expressives del propi cos i com utilitzar-les com a model corporal a l’aula; les necessitats de moviment i de comunicació a nivell físic de cada etapa de l’infant i la creació de propostes de moviments vinculades a l’entorn de l’escola.  

· Observació de les sessions d’aula i acompanyament per part de L’Escola d’Arts en Viu: les educadores de l’escola bressol que dinamitzaran les sessions amb els infants comptaran amb l’assessorament i guia de l’educadora artística de L’Escola d’Arts en Viu en relació a les pràctiques de moviment desenvolupades.

· Sessió de valoració: com a tancament de tot el procés s’organitzarà una trobada entre totes les participants on avaluar les propostes realitzades i proposar noves línies de treball a seguir aprofundint.

Altres accions relacionades

Projecte de dansa

Pràctica grupal i creativa de la dansa d’infants i joves de diferents centres educatius amb l’acompanyament de L...

BUSCADOR D'ACCIONS