Institut Escola del Prat

Institut Escola del Prat

L’Institut Escola del Prat acull alumnat de P3 fins a 4t d’ESO. Ofereix, doncs, la possibilitat de cursar tota l’escolarització obligatòria en el centre amb el mateix projecte pedagògic, basat en l’èxit escolar, la cohesió social i el tractament individualitzat de l’alumnat, amb la participació activa de les famílies.

 • Porta a terme diferents projectes: tutoria en petit grup, reforç de lectura (apadrinament lector), psicomotricitat Aucouturier, tallers d’anglès oral, valors i esport, sostenibilitat i hort escolar. En el projecte de diversificació curricular de l’ESO s’inclouen tertúlies literàries, taller de disseny gràfic, ceràmica i intervencions de servei comunitari, entre d’altres.
 • Amb la convicció que cal optar per la utilització de les tecnologies a l’ensenyament, a l’ESO treballen l’elaboració d’app i de pàgines web i a Primària s’ha iniciat el mètode Gliffing, per entrenar les habilitats lectores de manera sistemàtica i lúdica amb un suport informàtic.
 • Organitza sortides, festes i activitats escolars com a complement dels aprenentatges.
 • Ofereix activitats complementàries i extraescolars (piscina, futbol, ball i racons).
 • Dos edificis, un per a Educació Infantil i l’altre per a Primària i Secundària, amb patis independents per a cadascuna de les etapes .
 • Gimnàs i dues pistes poliesportives.
 • 2 aules d’idiomes.
 • Aula de música.
 • 2 aules d'informàtica. 
 • 2 aules de psicomotricitat.
 • Aula d'audiovisuals.
 • 2 aules de plàstica.
 • 3 laboratoris.
 • Teatre. 
 • Biblioteca.
 • Pissarres digitals amb connexió a Internet a totes les aules.
 • Servei de menjador amb cuina pròpia.

Entitats Residents

AMPA Escola Pepa Colomer

C. del Tibidabo 0001
Tel: 933795566 | Web | Mail | Facebook