IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Can Rigol

L’Escola Can Rigol acull alumnes amb necessitats educatives especials des dels tres fins als divuit o vint anys, amb l’objectiu de desenvolupar al màxim les seves capacitats i facilitar la seva integració social. L'objectiu de l'escola és desenvolupar al màxim les capacitats dels i les alumnes per tal que puguin integrar-se en la societat, en un procés d’implementació constant de noves estratègies educatives i d’avaluació sistemàtica dels seus avenços.

Escola Can Rigol ha desplegat i participat en les següents accions: