IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Can Rigol

L’Escola Can Rigol acull alumnes amb necessitats educatives especials des dels tres fins als divuit o vint anys, amb l’objectiu de desenvolupar al màxim les seves capacitats i facilitar la seva integració social. L'objectiu de l'escola és desenvolupar al màxim les capacitats dels i les alumnes per tal que puguin integrar-se en la societat, en un procés d’implementació constant de noves estratègies educatives i d’avaluació sistemàtica dels seus avenços.

A IntersECCions, aquest 2019-2020 col·labora activament en el Projecte d'Arts Visuals a l'Escola Can Rigol, al Projecte en Xarxa Remena la Nau, al Projecte Cantata, a l'Entorn d'aprenentatge mestres de música, a l'Entorn d'aprenentatge Arts Visuals i a l'Entorn d'aprenentatge Remena La Nau.

En el curs 2018-2019 col·labora activament en el Projecte d'Arts Visuals a l'Escola Can Rigol, al Projecte en Xarxa Remena la Nau i l'Entorn d'aprenentatge Arts Visuals.

El curs 2017-2018 participa al Minilab d'Arts conjuntament amb l’Associació d’Amics de l’Art del Prat i \Unzip Torre Muntadas i al Laboratori La Nau.

Accions