IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Can Rigol

L’Escola Can Rigol acull alumnes amb necessitats educatives especials des dels tres fins als divuit o vint anys, amb l’objectiu de desenvolupar al màxim les seves capacitats i facilitar la seva integració social. L'objectiu de l'escola és desenvolupar al màxim les capacitats dels i les alumnes per tal que puguin integrar-se en la societat, en un procés d’implementació constant de noves estratègies educatives i d’avaluació sistemàtica dels seus avenços.

A IntersECCions, aquest curs 2019-2020 desplega el Projecte d'Arts Visuals a l'Escola Can Rigol i participa de l’Entorn d'Aprenentatge Arts Visuals, desplega el Projecte en xarxa Remena la Nau i desplega conjuntament amb altres comunitats el Projecte Cantata i participa de l’Entorn d’aprenentatge Xarxa d'Especialistes de Música del Prat.

En el curs 2018-2019 col·labora activament en el Projecte d'Arts Visuals a l'Escola Can Rigol, al Projecte en Xarxa Remena la Nau i l'Entorn d'aprenentatge Arts Visuals.

El curs 2017-2018 participa al Minilab d'Arts conjuntament amb l’Associació d’Amics de l’Art del Prat i \Unzip Torre Muntadas, al Laboratori La Nau i l'Entorn d'aprenentatge de mestres de música.

Accions