IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Can Rigol

L’Escola Can Rigol acull alumnes amb necessitats educatives especials des dels tres fins als divuit o vint anys, amb l’objectiu de desenvolupar al màxim les seves capacitats i facilitar la seva integració social. L'objectiu de l'escola és desenvolupar al màxim les capacitats dels i les alumnes per tal que puguin integrar-se en la societat, en un procés d’implementació constant de noves estratègies educatives i d’avaluació sistemàtica dels seus avenços.

A IntersECCions, l’Escola Can Rigol ha desplegat i participat en les següents accions:

Curs 2020-2021 

Curs 2019-2020

Curs 2018-2019

Curs 2017-2018

Escola Can Rigol ha desplegat i participat en les següents accions: