IntersECCions

Temes: IntersECCions
Nivell educatiu: Educació infantil
IntersECCions a la Llar d'Infants Dumbo

La Llar d’Infants Dumbo és un centre d’educació infantil de primer cicle amb titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys. Ofereix un ambient tranquil, relaxat i motivador, sempre en col·laboració amb les famílies. El seu objectiu principal és el desenvolupament harmònic de les nenes i els nens, tenint en compte les àrees d’experiència i desenvolupament, descoberta d’un mateix, dels altres i de l’entorn. Així, els infants s’introdueixen a la cultura i a les tradicions.

A IntersECCions, la Llar d'Infants Dumbo ha desplegat i participat en les següents accions: