IntersECCions

IntersECCions a l'escola bressol El Cabusset

L’Escola Bressol Municipal El Cabusset és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys i a les seves famílies. L'objectiu principal de l'escola és potenciar el desenvolupament harmònic dels infants en totes les seves capacitats, oferint un entorn segur i enriquidor. L'escola té en compte la participació de les famílies i els ofereix espais de suport amb la finalitat de cooperar en la criança i educació dels seus fills i filles.

A IntersECCions, aquest curs 2019-2020 desplega el Projecte en xarxa Converses Literàries i participa de l’Entorn d'Aprenentatge Coordinació Projecte Conversa Literària i l’Entorn d'Aprenentatge Dinamització Lectora 0-6. També participa de l’Entorn d’Aprenentatge de Música 0-3.

El curs 2018-2019 col·labora activament  en Projecte en xarxa Converses Literàries, a l'Entorn d'aprenentatge Coordinació Projecte Conversa Literària i l'Entorn d'aprenentatge xarxa Projecte música bressol

El curs 2017-2018 participa de l'Entorn d'aprenentatge musical 0-3 i participa en el Laboratori de lectura.

Escola Bressol Municipal El Cabusset ha desplegat i participat en les següents accions: