IntersECCions

IntersECCions a l'escola bressol El Cabusset

L’Escola Bressol Municipal El Cabusset és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys i a les seves famílies. L'objectiu principal de l'escola és potenciar el desenvolupament harmònic dels infants en totes les seves capacitats, oferint un entorn segur i enriquidor. L'escola té en compte la participació de les famílies i els ofereix espais de suport amb la finalitat de cooperar en la criança i educació dels seus fills i filles.

Escola Bressol Municipal El Cabusset ha desplegat i participat en les següents accions: