IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Bressol La Granota

L’Escola Bressol Municipal La Granota és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys i a les seves famílies. Els objectius principals de l’escola són aconseguir el desenvolupament integral de l’infant en un marc afectiu i respectuós amb la individualitat de cada nen o nena, sense cap mena de discriminació, i potenciar les actituds de descoberta i d’integració a l’entorn. La participació activa de les famílies és una part fonamental del projecte educatiu de centre.

A IntersECCions, aquest curs 2018-2019 col·labora activament al Projecte en xarxa Remena La Nau i l'Entorn d'aprenentatge xarxa música bressol

El curs 2017-2018 participa de  l'Entorn d'aprenentatge musical 0-3 i participa en el Laboratori La Nau. 

Accions