IntersECCions

IntersECCions a l'Escola Bressol La Granota

L’Escola Bressol Municipal La Granota és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys i a les seves famílies. Els objectius principals de l’escola són aconseguir el desenvolupament integral de l’infant en un marc afectiu i respectuós amb la individualitat de cada nen o nena, sense cap mena de discriminació, i potenciar les actituds de descoberta i d’integració a l’entorn. La participació activa de les famílies és una part fonamental del projecte educatiu de centre.

A IntersECCions, l’Escola Bressol Municipal La Granota ha desplegat i participat en les següents accions:

Escola Bressol Municipal La Granota ha desplegat i participat en les següents accions: