IntersECCions

Temes: IntersECCions
Tipus d'acció: Entorn d'aprenentatge
Nivell educatiu: Educació infantil
IntersECCions a l'Escola Bressol La Blaveta

L’Escola Bressol Municipal La Blaveta és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys, i a les seves famílies. La finalitat de La Blaveta és donar als infants eines que els permetin relacionar-se tant entre sí com amb persones adultes, observar i descobrir el seu entorn i adquirir valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració social. 

A IntersECCions, l’Escola Bressol Municipal La Blaveta ha desplegat i participat en les següents accions:

Escola Bressol Municipal La Blaveta ha desplegat i participat en les següents accions: