IntersECCions

Temes: IntersECCions
Tipus d'acció: Entorn d'aprenentatge
Nivell educatiu: Educació infantil
IntersECCions a l'Escola Bressol La Blaveta

L’Escola Bressol Municipal La Blaveta és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys, i a les seves famílies. La finalitat de La Blaveta és donar als infants eines que els permetin relacionar-se tant entre sí com amb persones adultes, observar i descobrir el seu entorn i adquirir valors, hàbits i pautes de conducta que afavoreixin la seva autonomia personal i la seva integració social. 

A IntersECCions, aquest curs 2018-2019 col·labora activament en l'Entorn d'aprenentatge xarxa música bressol. 

El curs 2017-2018 participa en l'Entorn d'aprenentatge musical 0-3.

Accions