IntersECCions

Interseccions a l'escola bressol Sol Solet

L’Escola Bressol Municipal Sol Solet és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys i a les seves famílies. Tant els espais com els materials donen resposta a les diferents necessitats de descoberta i experimentació, i afavoreixen l'autonomia i la convivència dels nens i de les nenes de l'escola bressol.

Escola Bressol Municipal Sol Solet ha desplegat i participat en les següents accions: