IntersECCions

Interseccions a l'escola bressol Sol Solet

L’Escola Bressol Municipal Sol Solet és un centre educatiu de titularitat municipal adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys i a les seves famílies. Tant els espais com els materials donen resposta a les diferents necessitats de descoberta i experimentació, i afavoreixen l'autonomia i la convivència dels nens i de les nenes de l'escola bressol.

A IntersECCions, aquest curs 2019-2020 desplega el Projecte en xarxa Converses Literàries i participa de l’Entorn d'Aprenentatge Coordinació Projecte Conversa Literària i l’Entorn d'Aprenentatge Dinamització Lectora 0-6. També participa de l’Entorn d’Aprenentatge de Música 0-3.

 A IntersECCions, aquest curs 2018-2019 col·labora activament en el Projecte en xarxa Converses literàries, a l'Entorn d'aprenentatge coordinació Projecte Converses Literàries i a l'Entorn d'aprenentatge xarxa Projecte música bressol.

El curs 2017-2018 participa de l'Entorn d'aprenentatge musical 0-3, del Laboratori de lectura i del Laboratori La Nau.

Escola Bressol Municipal Sol Solet ha desplegat i participat en les següents accions: