La formació és un aspecte essencial per a la posada en marxa i la consolidació de les empreses de recent creació. Per això us oferim un seguit d'accions formatives per l'emprenedoria.

Aquesta formació està definida passant per les diferents etapes de la transformació d’una idea de negoci en una empresa, tractant l’assumpció de riscos i prenent consciència de les principals dificultats dels moments inicials, assumint la gestió econòmica i fiscal de l’activitat i com no podria ser d’una altre manera amb un gran espai destinat a l’aspecte estratègic, comercial i de comunicació per captar clients.

 

*Si teniu interès en qualsevol d’aquests cursos, podeu inscriure-us trucant al telèfon 93 478 68 78, enviant un correu a elpratempren@elprat.cat o mitjançant la inscripció en línia.

Pendent de programar

Objectiu:  Conèixer de forma global la figura de l’empresari/a individual o treballador/a autònom/a, des de totes les seves vessants, analitzant tot els seus drets i obligacions i incidint en els ajuts, beneficis fiscals i de seguretat social.

Pendent de programació

Objectiu: Aprendre a utilitzar una eina per generar models de negoci amb una proposta de valor per als clients.

Pendent de programació

En aquesta sessió l'objectiu és donar eines per fer un anàlisi comptable de la
situació i saber prendre decisions
Continguts:

 • Analitzar la viabilitat econòmica i financera d'un projecte empresarial
 • Determinar les necessitats financeres
 • Saber elaborar i interpretar un balanç, un compte de resultats i una previsió de tresoreria

Pendent de programació

Objectius: Ensenyar com fixar el preu dels productes o serveis i veure com aquesta decisió afecta a la viabilitat de la idea de negoci.

Continguts:

 • Primer pas: seleccionar els objectius dels preus
 • Segon pas: identificació del mercat i de la capacitat de compra
 • Tercer pas: determinació de la demanda
 • Quart pas: determinar la relació entre demanda, cost i benefici
 • Cinquè pas: analitzar els preus de la competència
 • Sisè pas: seleccionar una política de fixació de preus
 • Setè pas: seleccionar un mètode de fixació de preus
 • Vuitè pas: seleccionar el preu final
 • Com afecta el preu a la viabilitat de la meva idea?
 • Casos pràctics d'exemples reals

Pendent de programació

Objectius: Aquest taller vol acostar la mecànica dels impostos als petits empresaris/àries, per tal que a traves de la pràctica coneguin millor el seu contingut i puguin realitzar de forma independent o juntament amb els seus gestors, una millor planificació de la seva tributació.

Continguts sessió 1:

 • L'objectiu d'aquesta sessió és que totes les persones participants entenguin el contingut de les declaracions d'IRPF, a través de casos pràctics
 • Que totes les persones participants actualitzin els seus coneixements en matèria de l'IRPF

Continguts sessió 2: 

 • L'objectiu d'aquesta sessió és que totes les persones participants entenguin el contingut de les declaracions d'IVA que hauran de liquidar amb l'Agència Tributària (models 303 i 390), a través de casos pràctics
 • Que totes les persones participants actualitzin els seus coneixements en matèria de l'IVA

Pendet de prograr data

Objectius: Identificar els objectius que volem aconseguir amb l’ús de Youtube i el videomàrqueting, veure formes de mostrar els nostres productes, serveis o informació de valor perquè siguin atractius per a la nostra audiència i evitar errors habituals en les gravacions.

Pendent de programació

Objectiu: L’evolució de les noves tecnologies permet que actualment molts tràmits empresarials puguin realitzar-se de forma telemàtica, utilitzant internet a través de certificats digitals. L’objectiu d’aquesta sessió consisteix a explicar les utilitats que té el certificat digital de la Generalitat de Catalunya idcat perquè les noves persones autònomes es beneficiïn del seu ús.

El Prat emprèn és un programa de formació presencial que consisteix en un seguit de tallers de curta durada. L'objectiu és reforçar l'assessorament individual, que busca donar resposta als problemes que es plantegen en el procés d'anàlisi del projecte empresarial i proporcionar eines i coneixements per millorar l'activitat emprenedora. 

A qui s'adreça?

A nous emprenedors i emprenedores i a empreses de recent creació.

Com s'hi pot accedir?

Cal inscriure’s prèviament. Podeu fer-ho per correu electrònic (elpratempren@elprat.cat), trucant al telèfon 93 478 68 78, a través de la seu electrònica, de les inscripcions en línia o presencialment, al Servei de suport a les persones emprenedores i a les empreses del Centre de Promoció Econòmica.

On i quan s’imparteixen els cursos?

Generalment, els cursos s’imparteixen al Centre de Promoció Econòmica. Els horaris dels cursos depenen de la programació.

Cost dels cursos

Gratuït.

*Aquests cursos estan subvencionat per la Diputació de Barcelona.

Documents relacionats

Temes relacionats

Formació per a persones emprenedores

Oferta d’accions formatives per posar en marxa i consolidar un negoci.

Formació per a comerciants

Accions formatives per millorar la competitivitat del comerç local.

Formació contínua prioritàriament persones treballadores

Cursos de formació professional dirigits a treballadors i treballadores en actiu

Programes de suport i innovació per a l'empresa

Punt d'informació sobre serveis i recursos destinats a fomentar la consolidació empresa...

Servei de creació d'empreses

Conjunt de serveis d'acompanyament i suport a les persones que volen constituir una...

Sou comerciants?

Descobriu opcions per fer més competitiu el vostre negoci.

Voleu crear una cooperativa o una societat laboral?

Serveis d'acompanyament per desenvolupar els vostres projectes d’economia social.

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001