Programes de Formació i Inserció (PFI)


Tags: Educació

Els programes de formació i inserció (PFI) són optatius i s’adrecen als joves d’entre 16 i 21 anys que hagin deixat l'educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d'iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació. 

La finalitat dels PFI és proporcionar a aquests joves la possibilitat d'incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de Formació Professional. Han de facilitar, també, l'aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d'obtenir una ocupació qualificada i duradora.


Al Prat hi ha dos centres que ofereixen aquest tipus de formació: l’Institut Les Salines i l’Institut Illa de Banyols.

 

1

Institut Illa de Banyols

C. Lo Gaiter de Llobregat 121-123
Tel. 933 706 211

2

Institut Les Salines

Avinguda de l'Onze de Setembre 0036-0038

Auxiliar de jardineria: vivers i jardins

Durada: 1 curs, incloses pràctiques en centre de treball (1.000 h).
Lloc: Institut Les Salines

Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i estètica

Durada: 1 curs, incloses pràctiques en centre de treball (1.000 h).
Lloc: Institut Les Salines

Auxiliar de fontaneria, calefacció i climatització

Durada: 1 curs, incloses pràctiques en centre de treball (1.000 h).
Lloc: Institut Illa dels Banyols.

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restaurant i bar

Durada: 1 curs, incloses pràctiques en centre de treball (1.000 h).
Lloc: Institut Illa dels Banyols.

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Durada: 1 curs, incloses pràctiques en centre de treball (1.000 h).
Lloc: Institut Illa dels Banyols.

Auxiliar d'Operacions Aeroportuàries 

Durada: 1 curs, incloses pràctiques en centre de treball (1.000 h).
Lloc: Institut Illa dels Banyols.

Documents relacionats

Tríptic de l'oferta formativa 2024-2025 (pdf - 3626707 bytes)

El programa es desenvolupa en un curs acadèmic, amb una durada total de 1.000 hores i consta dels següents mòduls:

  1. Mòduls de Formació Professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en centres de treball.
  2. Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
  3. Accions de seguiment i orientació de l'alumne/a.

Amb un PFI s’obté:

  • Una certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i que acredita les competències professionals assolides.
  • Millors possibilitats per a la superació de la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà.
  • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l'obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
  • Un certificat de professionalitat que emet l'Administració laboral.
  • Accés als centres de formació d'adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

El Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya regula el procés de preinscripció mitjantçant la Resolució EDU/596/2021, de 2 de març  per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matrícula per al curs 2021-2022. D'acord amb aquest document, el termini per presentar la sol·licitud és del 10 al 21 de maig del 2021. El període de matrícula serà de l'1 al 10 de setembre.

La sol·licitud de preinscripció es formalitza i es presenta, junt amb la documentació acreditativa, a l’institut sol·licitat. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a, però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, sempre en ordre de preferència. 

Segueix l'enllaç per tenir més informació preinscripció ensenyaments de fomació professional

 

Institut Illa dels Banyols

Centre orientat cap a l’excel·lència educativa i cap a les persones, dinàmic i proactiu.

Assessoria d’ocupació per a joves

Rebeu suport perquè trobar feina sigui molt més senzill.