El Punt d’Atenció a l’Emprenedor/a és un servei que té per objectiu facilitar la posada en marxa de noves empreses

 

A qui s’adreça

Persones emprenedores que s’han de constituir jurídicament

Empreses ja constituïdes que volen canviar de forma jurídica

Empresaris/àries individuals que volen donar-se de baixa

És necessari omplir els següents formularis en funció de cada forma jurídica i aportar el dia de la cita la documentació requerida:

  • Per autònoms (no societaris): Formulari autònoms
  • Per societats limitades: Formulari empresa societat limitada
  • Formulari soci mercantil (en cas de que un dels socis sigui una persona jurídica): Formulari soci (PJ)
  • Formulari socis persones físiques (un formulari per cada soci): Formulari soci (PF)
  • En cas de tenir treballadors per contractar - Formulari treballadors  (es pot tramitar l’alta del contracte sempre que aquest sigui “indefinit a temps complert ordinari”)

A cada formulari s’indica la documentació que s’haurà d’aportar en cada cas. En el cas de les SL ó SLNE cal fer un tràmit previ abans d’adreçar-se al punt PAE:

  • Si es tracta d'una SL, caldrà adreçar-se a la web del Registre Mercantil Central (www.rmc.es), buscar l'apartat on parla de Solicitud de Certificados i seguir els passos fins l'obtenció del certificat negatiu del nom.
  • En el cas d'una SLNE, s'hauran de seguir els passos de petició de denominació social, segons la web del CIRCE, fins aconseguir un document de resguard.

- Trucant al telèfon del Centre de Promoció Econòmica: 93 478 68 78

- Per correu electrònic:  puntpae@elprat.cat

- Presencialment al Centre de Promoció Econòmica (c. de les Moreres,48, el Prat de Llobregat)

- Demanant cita prèvia al lloc web de l’Ajuntament: https://www.elprat.cat/demana-cita-previa