Oferim cursos adreçats a treballadors i treballadores en actiu amb la finalitat que puguin adquirir,  millorar i actualitzar les  seves competències  i qualificacions professionals per tal de contribuir al manteniment de la seva ocupabilitat.

Alhora l'oferta formativa s’adapta als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses,  les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores

OBJECTIU:

Augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del coaching.

PROGRAMA FORMATIU:

 • Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per a l’autolideratge i la comunicació
 • Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per al lideratge d’equips

FORMACIÓ PRESENCIAL

DURADA: 30 hores

HORARI: Dilluns i dimecres de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 22 de febrer de 2021

Finalització: 24 de març de 2021

Descarrega PDF (pdf - 399019 bytes)

OBJECTIU:

Adquirir els coneixements d’Excel per tal de saber crear un full de càlcul, aplicar fórmules i funcions, i generar gràfics i objectes.

Un cop finalitzat el curs s’ofereix la possibilitat de fer l’examen per obtenir el Certificat Microsoft Excel Especialista.

PROGRAMA FORMATIU:

 • Creació i administració de fulls de càlcul i llibres
 • Creació de cel·les i intervals
 • Creació de taules
 • Aplicació de fórmules i funcions
 • Creació de gràfics i objectes

FORMACIÓ MIXTE (TELEFORMACIÓ I VIRTUAL )

DURADA: 45 hores

HORARI: Dimarts i dijous de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 16 de març de 2021

Finalització: 11 de maig de 2021

Descarrega PDF (pdf - 407241 bytes)

OBJECTIU:

Adquirir els coneixements d’Excel per tal de saber crear un full de càlcul, aplicar fórmules i funcions, i generar gràfics i objectes.

Un cop finalitzat el curs s’ofereix la possibilitat de fer l’examen per obtenir el Certificat Microsoft Excel Expert.

PROGRAMA FORMATIU:

 • Repàs de les funcions principals de Microsoft Excel
 • Funcions avançades de Microsoft Excel

FORMACIÓ MIXTE ( TELEFORMACIÓ I VIRTUAL )

DURADA: 45 hores

HORARI: Dimarts i dijous de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 1 de juny de 2021

Finalització: 22 de juliol de 2021

Descarrega PDF (pdf - 406833 bytes)

OBJECTIU

Identificar casos d’ús de la impressió 3D per a la digitalització de sectors rellevants del teixit empresarial en l’àmbit nacional. (No cal impressora 3D, únicament ordinadors amb accés a Internet amb programari lliure).

PROGRAMA FORMATIU

 • Design Thinking i Lean Startup
 •  Introducció a la fabricació additiva (impressió 3D) industrial
 • Desenvolupament del pla de digitalització

FORMACIÓ MIXTA (PRESENCIAL I VIRTUAL)

DURADA: 40 hores

HORARI: Dimarts i dijous de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 27 d’abril de 2021

Finalització: 10 de juny de 2021

Descarrega PDF (pdf - 575444 bytes)

Aquest curs prepara per a l’examen PET (Preliminary English Test), un cop cursats el B1.A, B1.B i B1.D, per obtenir el certificat oficial segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

OBJECTIU:

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, per intervenir amb parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

PROGRAMA FORMATIU:

… Continguts morfosintàctics

… Continguts fonètics i fonològics

… Continguts ortogràfics

FORMACIÓ MIXTE ( VIRTUAL I PRESENCIAL )

DURADA: 60 hores

HORARI: De dilluns i dimecres de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 12 de maig de 2021

Finalització: 21 de juliol de 2021

Descarrega PDF (pdf - 409332 bytes)

Aquest curs prepara per a l’examen PET (Preliminary English Test), un cop cursats el B1.A, B1.B i B1.C, per obtenir el certificat oficial segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

OBJECTIU:

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, per intervenir amb parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

PROGRAMA FORMATIU:

… Reading and Writing Writing (expressió escrita, comprensió escrita i ús de la llengua)

… Listening (comprensió oral)

… Speaking (expressió oral)

FORMACIÓ PRESENCIAL

DURADA: 60 hores

HORARI: Dilluns i dimecres de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 13 de setembre de 2021

Finalització: 24 de novembre de 2021

Descarrega PDF (pdf - 407659 bytes)

OBJECTIU

 • Conèixer les principals diferències entre el teletreball i el treball presencial.
 • Aprofundir en la comunicació digital quan és necessària i com ha se ser perquè sigui efectiva.
 • Aprendre les claus per a una autogestió adequada.
 • Determinar el concepte de col·laboració/cooperació com element clau en el teletreball.
 • Aprendre a organitzar de manera eficaç el temps per realitzar un teletreball efectiu.
 • Conèixer diferents mètodes d’organització i planificació.
 • Aprendre a treballar en equip de manera virtual.
 • Prendre consciència de la importància del interès per aprendre per una bona adaptació al teletreball.

PROGRAMA FORMATIU

 • Principals diferències entre teletreball i treball presencial
 • Desenvolupament d’habilitats per a l’autogestió
 • Comunicació en línia i treball en equip
 • Organització del temps

FORMACIÓ MIXTE ( TELEFORMACIÓ  I PRESENCIAL )

DURADA: 25 hores

HORARI: Dimarts i dijous de 18 a 21 h

DATES

Inici: 25 de maig de 2021

Finalització: 22 de juny de 2021

Descarrega PDF (pdf - 400767 bytes)

OBJECTIUS:

Generals: Dotar l’alumnat de les tècniques necessàries per augmentar els seus nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

Específics: Establir un pla d’acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i benestar general.

PROGRAMA FORMATIU:

 • Consciència emocional. Aprendre a relaxar-se i a deixar-se anar.
 • Actuar en comptes de reaccionar, aprendre a gestionar el conflicte.
 • L’estrès i la gestió del temps.
 • Aprendre a optimitzar la presa de decisions

FORMACIÓ PRESENCIAL

DURADA: 30 hores

HORARI: Dimecres i dijous de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 28 de setembre de 2021

Finalització: 29 d’0ctubre de 2021

Descarrega PDF (pdf - 400242 bytes)

Com s'hi pot accedir?

Per inscriure-us, heu d’omplir la fitxa de sol·licitud.  Podeu fer-ho presencialment al Centre de Promoció Econòmica, a través de la seu electrònica o de la inscripció en línia.

 

Horari dels cursos i lloc d'impartició

Els  cursos  són sempre en horari de tarda, dos o tres dies a la setmana. Els cursos es desenvolupen al Centre de Promoció Econòmica.

Per a més informació, envieu un correu electrònic a: adfor@elprat.cat.

Cost dels cursos

Gratuït.

*Cursos en col·laboració amb la Fundació Paco Puerto subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el  Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Documents relacionats:

Cartell dels cursos 2020-2021 (pdf - 3223602 bytes)

On

Centre de Promoció Econòmica

Carrer de les Moreres 0048

Temes relacionats

Programa SEFED EL PRAT

Programa de formació ocupacional en empresa simulada.

Servei Local d'Ocupació

Servei públic de suport a persones que busquen feina i empreses que busquen personal.

Formació Professional (Inicial)

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat...

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Adreçats a joves d’entre 16 i 21 que hagin abandonat l’ESO i no participin de cap altra...

Garantia Juvenil

Iniciativa europea per reduir l’atur juvenil a través de l’oferta de treball, pràctique...

Subvencionen:

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001