Oferim cursos adreçats a treballadors i treballadores en actiu amb la finalitat que puguin adquirir,  millorar i actualitzar les  seves competències  i qualificacions professionals per tal de contribuir al manteniment de la seva ocupabilitat.

Alhora l'oferta formativa s’adapta als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses,  les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores.

 

Objectiu: Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat,receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per intervenir entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

Aquest curs prepara per a l'examen PET (Preliminary English Test), un cop cursats el B.1.B, B.1.C i B.1.D, i poder obtenir el certificat oficial segons el marc europeu comú de referència pera les llengües.

 Contingut

 • Continguts morfosintàctics:  El substantiu, Els determinants, Els pronoms, L’adjectiu, El verb, Les preposicions i les locucions preposicionals, L’oració simple, L’oració composta.
 • Continguts ortogràfics: Ortografia de les formes contractes: Verbs auxiliars i modals, les formes negatives: would / ‘d, must not / mustn’t; oughtn’t, won’t…
 • Continguts lèxics i semàntics.

Durada: 60 hores

Programació:

Inici: 19 de febrer de 2019

Finalització: 2 de maig de 2019

Horari del curs: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 363401 bytes)

Objectiu: Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments diaris, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

 Contingut

 • Consciència emocional. Aprendre a relaxar-se i a deixar anar.
 • Actuar en comptes de reaccionar, aprendre a gestionar el conflicte
 • L’estrés i gestió del temps
 • Aprendre a optimitzar la presa dedecisions

Durada: 30 hores

Programació:

Inici: 18 de març de 2019

Finalització: 29 d’Abril de 2019

Horari del curs: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 120678 bytes)

Objectiu: Conèixer el coaching, els principis bàsics i la seva utilitat en els diferents contexts.

Contingut

 • Què és el coaching.
 • Aportacions del coaching.
 • La persona com ésser total.
 • Importància del fet lingüístic
 • Emocional i corporal.
 • Emoció i estat emocional
 • Dimensions corporals emocionals.
 • Lideratge d’un mateix.
 • Lideratge d’equips.
 • Escolta activa

Durada: 30 hores

Programació

Inici: 6 de maig de 2019

Finalització: 5 de juny de 2019

Horari del curs: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 56817 bytes)

Objectiu: Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat,receptiva i productivament, tant en forma parlada com escrita, així com per intervenir entre parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

Aquest curs prepara per a l'examen PET (Preliminary English Test), un cop cursats el B.1.C i B.1.D, i obtenir el certificat oficial segons el marc europeu comú de referència pera les llengües.

 Contingut:

 • Continguts morfosintàctics: el substantiu, els pronoms, l’adjectiu, el verb,  l’oració composta.
 • Continguts fonètics i fonològics:
  • Combinacions vocàliques (diftongs): bear vs. beer  
  • Combinacions consonàntiques (consonant clusters): things, texts.
 • Continguts ortogràfics: Representació gràfica de fonemes i sons, Ús del guionet en paraules compostes: a three-week stay; a fifteen-year-old(student), Ús de l’apòstrof: consolidació (formes contractes, ‘s genitive amb plurals i noms acabats en s, x, ...)
 • Continguts lèxics i semàntics: Formació de paraules. Paraules derivades. Mots transparents o pròxims (calm). Falsos amics (realise...)

Durada: 60 hores

Programació:

Inici: 14 de maig de 2019

Finalització: 18 de juliol de 2019

Horari del curs: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 62818 bytes)

Objectiu: Aprendre els conceptes fundamentals sobre màrqueting turístic i comerç electrònic, ser capaç d’identificar els requisits essencials i característiques per a la venda a internet, rendabilitzar les possibilitats de la web, conèixer el màrqueting tradicional i la seva evolució i conèixer i aplicar les possibilitats que ofereix el màrqueting digital amb idees pràctiques.

Contingut:

 • Comunicació digital i mitjans digitals.
 • Principals canals digitals per promoure la venda online.
 • Eines per a millorar els resultats de les accions de e-màrqueting
 • Assignació i organització de recursos disponibles per a la implementació de les activitats de l'e-màrqueting

Durada: 50 hores

Programació:

Inici: 15 de maig de 2019

Finalització: 15 de juliol de 2019

Horari del curs: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 60438 bytes)

Objectiu: Crear, editar i compartir un full de càlcul amb el programa Microsoft Office Excel. 

Un cop finalitzat el curs s’ofereix la possibilitat de realitzar l’examen de forma gratuïta per a l’obtenció del: Certificat Microsoft Excel Especialista.

Contingut:

 • Creació i administració fulles de càlcul i llibres.
 • Creació de cel•les i intervals.
 • Creació de  taules. Aplicació de fórmules i funcions.
 • Creació de gràfics i objectes.

Durada: 45 hores

Programació:

Inici: 6 de juny de 2019

Finalització: 25 de juliol de 2019

Horari del curs: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 61035 bytes)

Objectiu: Augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del coaching.

Contingut

 • Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per a l’autolideratge i la comunicació.
 • Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per al lideratge d’equips.

Durada: 30 hores

Programació

Inici: 16 de setembre de 2019

Finalització: 21 d'octubre de 2019

Horari del curs: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 58918 bytes)

Objectiu: Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments diaris, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

 Contingut

 • Consciència emocional. Aprendre a relaxar-se i a deixar anar.
 • Actuar en comptes de reaccionar, aprendre a gestionar el conflicte
 • L’estrés i gestió del temps
 • Aprendre a optimitzar la presa dedecisions

Durada: 30 hores

Programació:

Inici: 17 de setembre

Finalització: 17 d’octubre de 2019

Horari del curs: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 120255 bytes)

Objectiu: Adquirir coneixements avançats de l'entorn Excel. Conèixer i demostrar l'aplicació correcta de funcionalitats avançades d'Excel.

Un cop finalitzat el curs s’ofereix la possibilitat de realitzar l’examen de forma gratuïta per a l’obtenció del: Certificat Microsoft Excel Expert.

Contingut:

 • Repàs de funcions principals de Microsoft Excel
 • Funcions avançades de Microsoft Excel: aplicar fórmules i funcions, presentar dades visualment, treballar amb macros i formes

Durada: 30 hores

Programació:

Inici: 24 de setembre de 2019

Finalització: 24 d'octubre de 2019

Horari del curs: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 60302 bytes)

Com s'hi pot accedir?

Per inscriure-us, heu d’omplir la fitxa de sol·licitud.  Podeu fer-ho presencialment al Centre de Promoció Econòmica, a través de la seu electrònica o de la inscripció en línia.

 

Horari dels cursos i lloc d'impartició

Els  cursos  són sempre en horari de tarda, dos o tres dies a la setmana. Els cursos es desenvolupen al Centre de Promoció Econòmica.

Per a més informació, envieu un correu electrònic a: adfor@elprat.cat.

Cost dels cursos

Gratuït.

*Cursos en col·laboració amb la Fundació Paco Puerto subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el  Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Documents relacionats:

Díptic cursos 2018-2019 (pdf - 387584 bytes)

Cartell dels cursos 2018-2019 (pdf - 878205 bytes)

On

Centre de Promoció Econòmica

Carrer de les Moreres 0048

Temes relacionats

Fem ocupació per a joves

L’objectiu del programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys,...

Programa SEFED EL PRAT

Programa de formació ocupacional en empresa simulada.

Servei Local d'Ocupació

Servei públic de suport a persones que busquen feina i empreses que busquen personal.

Formació Professional (Inicial)

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat...

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Adreçats a joves d’entre 16 i 21 que hagin abandonat l’ESO i no participin de cap altra...

Garantia Juvenil

Iniciativa europea per reduir l’atur juvenil a través de l’oferta de treball, pràctique...

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001

Col·laboren: