Oferim cursos adreçats a treballadors i treballadores en actiu amb la finalitat que puguin adquirir,  millorar i actualitzar les  seves competències  i qualificacions professionals per tal de contribuir al manteniment de la seva ocupabilitat.

Alhora l'oferta formativa s’adapta als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses,  les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores.

 

Objectiu: Conèixer el coaching, els principis bàsics i la seva utilitat en els diferents contexts.

Contingut

 • Què és el coaching.
 • Aportacions del coaching.
 • La persona com ésser total.
 • Importància del fet lingüístic
 • Emocional i corporal.
 • Emoció i estat emocional
 • Dimensions corporals emocionals.
 • Lideratge d’un mateix.
 • Lideratge d’equips.
 • Escolta activa

Durada: 30 hores

Programació

Inici: 4 de maig de 2020

Finalització: 8 de juny de 2020

Horari del curs: Dilluns i dimarts de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 374622 bytes)

Objectiu: Augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del coaching.

Contingut

 • Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per a l’autolideratge i la comunicació.
 • Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per al lideratge d’equips.

Durada: 30 hores

Programació

Inici: 21 de setembre de 2020

Finalització: 28 d'octubre de 2020

Horari del curs: Dilluns i dimarts de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 372305 bytes)

Objectiu: Crear, editar i compartir un full de càlcul amb el programa Microsoft Office Excel. 

Un cop finalitzat el curs s’ofereix la possibilitat de realitzar l’examen de forma gratuïta per a l’obtenció del: Certificat Microsoft Excel Especialista.

Contingut:

 • Creació i administració fulles de càlcul i llibres.
 • Creació de cel•les i intervals.
 • Creació de  taules. Aplicació de fórmules i funcions.
 • Creació de gràfics i objectes.

Durada: 45 hores

Programació:

Inici: 27 de maig de 2020

Finalització: 22 de juliol de 2020

Horari del curs: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 390727 bytes)

Objectiu: Adquirir coneixements avançats de l'entorn Excel. Conèixer i demostrar l'aplicació correcta de funcionalitats avançades d'Excel.

Un cop finalitzat el curs s’ofereix la possibilitat de realitzar l’examen de forma gratuïta per a l’obtenció del: Certificat Microsoft Excel Expert.

Contingut:

 • Repàs de funcions principals de Microsoft Excel
 • Funcions avançades de Microsoft Excel: aplicar fórmules i funcions, presentar dades visualment, treballar amb macros i formes

Durada: 30 hores

Programació:

Inici: 14 de setembre de 2020

Finalització: 21 d'octubre de 2020

Horari del curs: Dilluns i dimecres de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 390610 bytes)

Objectiu: Dotar de les tècniques necessàries per augmentar els nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments diaris, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

 Contingut

 • Consciència emocional. Aprendre a relaxar-se i a deixar anar.
 • Actuar en comptes de reaccionar, aprendre a gestionar el conflicte
 • L’estrés i gestió del temps
 • Aprendre a optimitzar la presa dedecisions

Durada: 30 hores

Programació 1a Edició:

Inici: 14 de abril de 2020

Finalització: 14 de mayo de 2020

Horari del curs: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores

Programació 2a Edició:

Inici: 22 de setembre de 2020

Finalització: 22 d’octubre de 2020

Horari del curs: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 383265 bytes)

Aquest curs prepara per a l’examen PET (Preliminary English Test), un cop cursats el B1.B, B1.C i B1.D, per
obtenir el certificat oficial segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Objectiu: Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, per intervenir amb parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

Contingut:

 • Continguts morfosintàctics
 • Continguts fonètics i fonològics
 • Continguts ortogràfics
 • Continguts lèxics i semàntics

Durada: 60 hores

Programació:

Inici: 18 de febrer de 2020

Finalització: 30 de abril de 2020

Horari del curs: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 393176 bytes)

Aquest curs prepara per a l’examen PET (Preliminary English Test), un cop cursats el B1.B, B1.C i B1.D, per
obtenir el certificat oficial segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Objectiu: Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, per intervenir amb parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

Contingut:

 • Continguts morfosintàctics
 • Continguts fonètics i fonològics
 • Continguts ortogràfics
 • Continguts lèxics i semàntics

Durada: 60 hores

Programació:

Inici: 18 de febrer de 2020

Finalització: 30 de abril de 2020

Horari del curs: Dimarts i dijous de 18 a 21 hores

Descarrega PDF (pdf - 394255 bytes)

Com s'hi pot accedir?

Per inscriure-us, heu d’omplir la fitxa de sol·licitud.  Podeu fer-ho presencialment al Centre de Promoció Econòmica, a través de la seu electrònica o de la inscripció en línia.

 

Horari dels cursos i lloc d'impartició

Els  cursos  són sempre en horari de tarda, dos o tres dies a la setmana. Els cursos es desenvolupen al Centre de Promoció Econòmica.

Per a més informació, envieu un correu electrònic a: adfor@elprat.cat.

Cost dels cursos

Gratuït.

*Cursos en col·laboració amb la Fundació Paco Puerto subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el  Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Documents relacionats:

Llibret de l'oferta formativa (pdf - 2261715 bytes)

Cartell dels cursos 2019-2020 (pdf - 3219472 bytes)

On

Centre de Promoció Econòmica

Carrer de les Moreres 0048

Temes relacionats

Programa SEFED EL PRAT

Programa de formació ocupacional en empresa simulada.

Servei Local d'Ocupació

Servei públic de suport a persones que busquen feina i empreses que busquen personal.

Formació Professional (Inicial)

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat...

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Adreçats a joves d’entre 16 i 21 que hagin abandonat l’ESO i no participin de cap altra...

Garantia Juvenil

Iniciativa europea per reduir l’atur juvenil a través de l’oferta de treball, pràctique...

Subvencionen:

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001