Oferim cursos adreçats a treballadors i treballadores en actiu amb la finalitat que puguin adquirir,  millorar i actualitzar les  seves competències  i qualificacions professionals per tal de contribuir al manteniment de la seva ocupabilitat.

Alhora l'oferta formativa s’adapta als requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses,  les necessitats d'adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal de les persones treballadores

OBJECTIU:

Augmentar el lideratge personal a través de la metodologia del coaching.

PROGRAMA FORMATIU:

 • Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per a l’autolideratge i la comunicació
 • Aplicació pràctica de diferents tècniques de coaching per al lideratge d’equips

FORMACIÓ PRESENCIAL

DURADA: 30 hores

HORARI: Dilluns i dimecres de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 22 de febrer de 2021

Finalització: 24 de març de 2021

Descarrega PDF (pdf - 399019 bytes)

OBJECTIU:

Adquirir els coneixements d’Excel per tal de saber crear un full de càlcul, aplicar fórmules i funcions, i generar gràfics i objectes.

Un cop finalitzat el curs s’ofereix la possibilitat de fer l’examen per obtenir el Certificat Microsoft Excel Especialista.

PROGRAMA FORMATIU:

 • Creació i administració de fulls de càlcul i llibres
 • Creació de cel·les i intervals
 • Creació de taules
 • Aplicació de fórmules i funcions
 • Creació de gràfics i objectes

FORMACIÓ MIXTE (TELEFORMACIÓ I VIRTUAL )

DURADA: 45 hores

HORARI: Dimarts i dijous de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 16 de març de 2021

Finalització: 11 de maig de 2021

Descarrega PDF (pdf - 407241 bytes)

OBJECTIU:

Adquirir els coneixements d’Excel per tal de saber crear un full de càlcul, aplicar fórmules i funcions, i generar gràfics i objectes.

Un cop finalitzat el curs s’ofereix la possibilitat de fer l’examen per obtenir el Certificat Microsoft Excel Expert.

PROGRAMA FORMATIU:

 • Repàs de les funcions principals de Microsoft Excel
 • Funcions avançades de Microsoft Excel

FORMACIÓ MIXTE ( TELEFORMACIÓ I VIRTUAL )

DURADA: 45 hores

HORARI: Dimarts i dijous de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 1 de juny de 2021

Finalització: 22 de juliol de 2021

Descarrega PDF (pdf - 406833 bytes)

OBJECTIU

Identificar casos d’ús de la impressió 3D per a la digitalització de sectors rellevants del teixit empresarial en l’àmbit nacional. (No cal impressora 3D, únicament ordinadors amb accés a Internet amb programari lliure).

PROGRAMA FORMATIU

 • Design Thinking i Lean Startup
 •  Introducció a la fabricació additiva (impressió 3D) industrial
 • Desenvolupament del pla de digitalització

FORMACIÓ MIXTA (PRESENCIAL I VIRTUAL)

DURADA: 40 hores

HORARI: Dimarts i dijous de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 27 d’abril de 2021

Finalització: 10 de juny de 2021

Descarrega PDF (pdf - 575444 bytes)

Aquest curs prepara per a l’examen PET (Preliminary English Test), un cop cursats el B1.A, B1.B i B1.D, per obtenir el certificat oficial segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

OBJECTIU:

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, per intervenir amb parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

PROGRAMA FORMATIU:

… Continguts morfosintàctics

… Continguts fonètics i fonològics

… Continguts ortogràfics

FORMACIÓ MIXTE ( VIRTUAL I PRESENCIAL )

DURADA: 60 hores

HORARI: De dilluns i dimecres de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 12 de maig de 2021

Finalització: 21 de juliol de 2021

Descarrega PDF (pdf - 409332 bytes)

Aquest curs prepara per a l’examen PET (Preliminary English Test), un cop cursats el B1.A, B1.B i B1.C, per obtenir el certificat oficial segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües.

OBJECTIU:

Utilitzar l’idioma amb certa seguretat i flexibilitat, receptivament i productivament, tant en forma parlada com escrita, per intervenir amb parlants de diferents llengües, en situacions quotidianes i menys corrents que requereixin comprendre i produir textos en una varietat de llengua estàndard, amb estructures habituals i un repertori lèxic comú no gaire idiomàtic, i que versin sobre temes generals, quotidians o d’interès personal.

PROGRAMA FORMATIU:

… Reading and Writing Writing (expressió escrita, comprensió escrita i ús de la llengua)

… Listening (comprensió oral)

… Speaking (expressió oral)

FORMACIÓ PRESENCIAL

DURADA: 60 hores

HORARI: Dilluns i dimecres de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 13 de setembre de 2021

Finalització: 24 de novembre de 2021

Descarrega PDF (pdf - 407659 bytes)

OBJECTIU

 • Conèixer les principals diferències entre el teletreball i el treball presencial.
 • Aprofundir en la comunicació digital quan és necessària i com ha se ser perquè sigui efectiva.
 • Aprendre les claus per a una autogestió adequada.
 • Determinar el concepte de col·laboració/cooperació com element clau en el teletreball.
 • Aprendre a organitzar de manera eficaç el temps per realitzar un teletreball efectiu.
 • Conèixer diferents mètodes d’organització i planificació.
 • Aprendre a treballar en equip de manera virtual.
 • Prendre consciència de la importància del interès per aprendre per una bona adaptació al teletreball.

PROGRAMA FORMATIU

 • Principals diferències entre teletreball i treball presencial
 • Desenvolupament d’habilitats per a l’autogestió
 • Comunicació en línia i treball en equip
 • Organització del temps

FORMACIÓ MIXTE ( TELEFORMACIÓ  I PRESENCIAL )

DURADA: 25 hores

HORARI: Dimarts i dijous de 18 a 21 h

DATES

Inici: 25 de maig de 2021

Finalització: 22 de juny de 2021

Descarrega PDF (pdf - 400767 bytes)

OBJECTIUS:

Generals: Dotar l’alumnat de les tècniques necessàries per augmentar els seus nivells de consciència, contribuint a gestionar millor els canvis, optimitzar la presa de decisions, gestionar les crisis i els desafiaments del dia a dia, així com obtenir benestar i un alt rendiment personal i professional.

Específics: Establir un pla d’acció per a la millora personal i professional en els aspectes d’autoconsciència, control emocional, gestió dels canvis i benestar general.

PROGRAMA FORMATIU:

 • Consciència emocional. Aprendre a relaxar-se i a deixar-se anar.
 • Actuar en comptes de reaccionar, aprendre a gestionar el conflicte.
 • L’estrès i la gestió del temps.
 • Aprendre a optimitzar la presa de decisions

FORMACIÓ PRESENCIAL

DURADA: 30 hores

HORARI: Dimecres i dijous de 18 a 21 h

DATES:

Inici: 28 de setembre de 2021

Finalització: 29 d’0ctubre de 2021

Descarrega PDF (pdf - 400242 bytes)

Com s'hi pot accedir?

Per inscriure-us, heu d’omplir la fitxa de sol·licitud.  Podeu fer-ho presencialment al Centre de Promoció Econòmica, a través de la seu electrònica o de la inscripció en línia.

 

Horari dels cursos i lloc d'impartició

Els  cursos  són sempre en horari de tarda, dos o tres dies a la setmana. Els cursos es desenvolupen al Centre de Promoció Econòmica.

Per a més informació, envieu un correu electrònic a: adfor@elprat.cat.

Cost dels cursos

Gratuït.

*Cursos en col·laboració amb la Fundació Paco Puerto subvencionats pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el  Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

 

Documents relacionats:

Cartell dels cursos 2020-2021 (pdf - 3223602 bytes)

On

Centre de Promoció Econòmica

Carrer de les Moreres 0048

Contacte:

adfor@elprat.cat

Temes relacionats

Programa SEFED EL PRAT

Programa de formació ocupacional en empresa simulada.

Formació Professional (Inicial)

Una aposta per la continuïtat formativa i una de les millors vies d'accés al mercat...

Programes de Formació i Inserció (PFI)

Adreçats a joves d’entre 16 i 21 que hagin abandonat l’ESO i no participin de cap altra...

Garantia Juvenil

Iniciativa europea per reduir l’atur juvenil a través de l’oferta de treball, pràctique...

Subvencionen:

Segells de qualitat


Certificació ISO 9001