Pacte local per a l’ocupació i l’activitat econòmica 2018-2026

El Pacte Local per a l'ocupació i l'activitat econòmica del Prat de Llobregat té una tradició de gairebé vint anys i constitueix un compromís polític, social i empresarial a favor del desenvolupament econòmic sostenible, l'ocupació de qualitat, i la cohesió social del Prat de Llobregat. 

El nou pacte s’estableix pel període 2018-2026 i es planteja amb un caire estratègic, per avançar amb les transformacions estructurals necessàries de l’activitat econòmica, i preservar i enfortir un model de ciutat al servei de les persones.

Consta de 3 eixos d’intervenció, en els àmbits de l’economia, l’ocupació, i el territori, i de 5 objectius estratègics.

Aquest pacte està signat pels representants de tots els grups municipals, dels sindicats i de les associacions d'empresaris, de comerciants i de restauradors, així com dels representats de l’economia social i cooperativa de la ciutat.

El pacte consta d’un objectiu principal: la millora global del Prat de Llobregat, com una ciutat al servei de les persones, equitativa i igualitària, i es desplega a partir de 3 eixos d’intervenció, 5 objectius estratègics i 13 d’instrumentals, i 56 línies d’actuació.

 

Eixos

 • Eix I - Economia: una economia diversificada i de referència metropolitana.
 • Eix II - Ocupació: ocupació de qualitat amb garanties de compliment del Contracte Social.
 • Eix III - Territori: valoritzar el territori i millorar l’urbanisme en suport a la dinàmica socioeconòmica.

Objectius

 • Diversificar les fonts d’activitat i impulsar el creixement econòmic.
 • Impulsar el contracte social, reduint les desigualtats i les discriminacions.
 • Impulsar la formació com a garantia per al progrés, la innovació i l’ocupació de qualitat.
 • Retenir i captar empreses i inversions.
 • Internacionalitzar el Prat a partir del seu model de ciutat.

 

Amb aquests objectius i línies d’actuació, el nou Pacte pretén retornar a un enfortiment del sector industrial i de l’economia productiva, tot potenciant el talent, la formació i la innovació, com a elements indispensables per reforçar la competitivitat. El document és una guia per coordinar i complementar les actuacions amb impacte social i econòmic tant de l’administració pública com de la iniciativa privada, social i mercantil, per fer del Prat un referent de la vida urbana del segle XXI. El Pacte inclou un programa d’impuls, seguiment i avaluació que permetrà mesurar l’execució del mateix i reenfocar-lo, si escau, durant la seva vigència.

Aquest pacte està signat pels representants de tots els grups municipals, dels sindicats i de les associacions d'empresaris, de comerciants i de restauradors, així com dels representats de l’economia social i cooperativa de la ciutat.

 • Sr. Lluís Tejedor Ballesteros - Alcalde del Prat de Llobregat
 • Sr. Rafael Duarte Molina - Portaveu del grup municipal d’ICV-EUIA
 • Sr. Juan Pedro Pérez Castro - Portaveu del grup municipal Socialista
 • Sr. Miguel Angel Ochoa Oliva - Portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya
 • Sr. Jordi Ibern Tortosa - Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana
 • Sr. Antonio Miguel Ruiz Redondo - Portaveu del grup municipal Ciutadans – el Prat (C’s)
 • Sra. Sandra Daza Puente - Portaveu del grup municipal Agrupación de Electores Se Puede el Prat
 • Sra. Cristina Simón Molina - Portaveu del grup municipal Guanyem el Prat
 • Sra. Immaculada Llopis Climent - Portaveu del grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT)
 • Sr. Josep Maria Romero Velarde - Secretari general de CCOO del Baix Llobregat, Alt Penedès, Anoia i Garraf
 • Sr.  Carlos de Pablo Torrecilla - Secretari general d'UGT del Baix Llobregat
 • Sr. Ramón Pons Lázaro - President de PIMEC Baix Llobregat-l’Hospitalet
 • Sr. Francisco Fernández Blanco - President de Prat Gran Comerç
 • Sr. Oscar Teruelo Liñán - President de l’Associació de Gastronomia i Turisme
 • Sr. Jordi Morera Queral - President del Prat Empresarial
 • Sra. Cándida Canalejo Cadahia - Presidenta de l'Agrupació de Comerciants i Industrials del Prat de Llobregat (ACIP)
 • Sr. Antonio Pedrero Utrilla - Representant Taula de l’Economia Social i Cooperativa (President de COV)