Pla de dinamització de l'economia social i cooperativa del Prat

L’Àrea de Desenvolupament econòmic ve redactant anualment un Pla d’actuació per a la dinamització de l'economia social i cooperativa. Aquest Pla desenvolupa el mandat del PAM amb la col·laboració de les entitats i empreses del sector de la ciutat a través de diferents espais de participación.

El Pla d'actuació de l'any 2023  té per objectiu impulsar la creació d’empreses i l’ocupació a partir dels valors cooperatius, donant a conèixer altres models econòmics i sensibilitzant a la ciutadania i a les organitzacions per contribuir a la generació de canvis en les pràctiques de producció, distribució, consum i estalvi. (PAM 6.3. Economia amb valors)

S'estructura en tres parts: 

1. Estructuració del sector: consolidar la col·laboració entre l’Ajuntament i les entitats, organitzacions i empreses del sector per fomentar, dinamitzar i consolidar l’economia social i cooperativa al Municipi. Inclou accions primera, cinquena i sisena del PAM 6.3. Economia amb valors.  En aquesta primera part s'esmenta la participació de l'Ajuntament del Prat en l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS),  la creació d'un Consell Municipal Cooperatiu i el catàleg de responsabilitat social corporativa (RSC) per les empreses mercantils de la ciutat amb tots els projectes socials de les entitats amb els quals poden establir col·laboracions. 

2. Foment del Prat com a municipi cooperatiu: enfortir les iniciatives econòmiques, les noves i les ja existents, en l’àmbit de l’economia social i cooperativa de la ciutat i promoure l’emprenedoria social i col·lectiva. Inclou accions segona, tercera i quarta del PAM 6.3. Economia amb valors. En aquesta segona part es parla dels convenis amb les principals entitats d'economia social de l'entitat, les convocatòries de subvencions amb el suport de les Incubadores, els premis El Prat Emprèn en la seva vessant d'economia social,  l'assessorament a projectes de nova creació, entre d'altres.

3.Divulgació i formació: augmentar el coneixement sobre l’economia social i cooperativa per tal de generar futurs emprenedors i emprenedores cooperatius i transmetre coneixements i habilitats bàsics en l’àmbit de l’economia social i cooperativa. En aquesta tercera part es desenvolupa el programa CuEmE per crear cooperatives simulades a les escoles del Prat, la divulgació als instituts, l'organització de les activitats de visibilització de l'economia social com el Maig Cooperatiu, la Fira de l'Economia Social del Baix Llobregat i el Pla de Formació anual que s'elabora amb les entitats i empreses del sector local adreçat a treballadores i treballadors. 

Aquí podeu consultar el pla operatiu 2023: