Responsabilitat Social Corporativa (RSC)

Al Prat de Llobregat 2023

Mapa d'actors i projectes socials per generar sinèrgies amb les empreses de la ciutat .

La Responsabilitat Social Corporativa (RSC) es considera una forma d’actuació que adopten les empreses per dirigir la seva activitat de forma sostenible i ètica. El compromís de les empreses incorporant la RSC a la seva missió i valors influeix en la seva pròpia gestió,  tant en l’àmbit econòmic, social com ambiental. Aquesta gestió responsable de l’activitat empresarial suposa a l’hora la generació d’una major competitivitat i sostenibilitat de l’activitat empresarial, esdevenint un factor diferencial. La RSC genera beneficis i té un impacte positiu tant per a la societat com per a l’activitat de la pròpia empresa i les persones que composen la seva organització.

Hi ha empreses que col·laboren a resoldre els problemes de la comunitat on viuen. Són les empreses ciutadanes. Igual com una persona física, per ser bona ciutadana, no sols ha de pagar els impostos que li pertoquen, sinó que també necessita comportar-se cívicament, ser bona veïna i participar en la vida col·lectiva, les persones jurídiques, i entre elles les empreses, també. De les empreses que són bones ciutadanes diem que practiquen la responsabilitat social corporativa (RSC).

Amb aquest dossier l’Ajuntament inicia un nou i innovador projecte: el Projecte Responsabilitat Social Corporativa (RSC) al Prat 2023. És una iniciativa prevista en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-23, concretament en el punt 6.3 dedicat a fomentar l’economia amb valors. Consisteix a impulsar la col·laboració de les empreses ciutadanes del municipi amb les entitats per dur a terme cada any una bateria de projectes socials.

En aquesta primera edició es recullen projectes de 19 empreses i entitats que anomenem d’economia social, o d’economia social i cooperativa, o d’economia social i solidària ofereixen a la resta d’empreses de la ciutat per a col·laborar-hi. Alguns projectes són ofertes de productes i serveis amb valor social; d’altres són propostes d’iniciatives solidàries per fer conjuntament.  

Les empreses d’economia social de la ciutat també son empreses ciutadanes, fonamenten la seva activitat en els valors de la cooperació, la solidaritat, la democràcia, la igualtat i la sostenibilitat. Són organitzacions que posen les persones i la vida al centre, que es creen sobretot, no per lucrar-se, sinó per resoldre necessitats.  La seva finalitat principal és crear llocs de treball dignes, ajudar col·lectius socials desfavorits, promoure una alimentació saludable, fomentar la cultura, facilitar la mobilitat sostenible, difondre el comerç just, finançar iniciatives socialment útils, oferir habitatges assequibles, etc.

Moltes d’aquestes empreses i entitats estan constituïdes com a cooperatives, fundacions, associacions, empreses d’inserció, centres especials de treball o societats laboral.

El Prat disposa d’un ampli ventall d’empreses ciutadanes i l’economia social sempre ha gaudit d’una important presència a la ciutat. Tenim una cooperativa agrària, la Cooperativa Agrícola del Prat, fundada el 1909, és a dir, fa... 114 anys! Tenim una cooperativa d’habitatge, la Cooperativa Obrera de Viviendas, creada el 1962, fa 61 anys. Tenim un centre de promoció social, el Francesc Palau, que va néixer ara fa 38 anys. I podríem continuar...

També fa anys que l’Ajuntament promou l’economia social. El Prat està adherit al programa Municipis Cooperatius de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i és membre de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, i any rere any organitza els maigs cooperatius i les fires d’economia social i cooperativa dins el marc de les edicions de la Fira Avícola del Prat, entre molts altres programes i activitats de dinamització de l’economia social.

Talment com passa en el conjunt de l’economia social catalana, l’economia social pratenca es troba present en sectors d’activitat ben diversos. Les que apareixen en aquest dossier es dediquen a l’alimentació, l’habitatge, la confecció, el reciclatge, la formació, el lleure, la cultura, la logística, la jardineria, la consultoria, l’apicultura, la restauració, el disseny gràfic, etc. Hi trobem associacions (CPS Francesc Palau, El Didal del Prat, GATS, SomEsqueix Social; empreses d’inserció (SaóPrat); fundacions (Cassià Just, Espigoladors, Fundesplai, Rubricatus) i, naturalment, cooperatives de tota classe: agràries (Cooperativa Agrícola del Prat), de consumidores i usuàries (Cooufar), d’habitatge (Cooperativa Obrera de Viviendas), de serveis (Uikú Coworking) i de treball associat (Domingo, Heres Social).

La utilitat social de totes aquestes organitzacions està sobradament acreditada, bé sigui directament per la seva pràctica, prou coneguda a la ciutat, bé sigui, a més, perquè avaluen el seu compromís amb eines com el balanç social o el càlcul del valor social integrat, una iniciativa per mesurar l’impacte social en la qual el Prat és també pionera.

Els projectes que l’economia social pratenca proposa en aquest dossier estan clarament alineats amb un objectiu que és àmpliament compartit per la ciutadania, tant la física com la jurídica: treballar plegats per al desenvolupament econòmic i social del Prat sota els valors de la justícia, la solidaritat, la innovació social, la igualtat i la sostenibilitat. Més ara, en aquests difícils temps de pandèmia i crisi, dels quals només sortirem activant un valor clau, un altre, que també està en el nucli mateix de l’economia social: la cooperació.