Amb l'objectiu de fomentar l'ocupació i la reactivació econòmica, l'Ajuntament del Prat ofereix una línia d’ajuts a les persones desocupades que posin en marxa un projecte en règim de cooperativa o societat laboral.

 

  • Estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos en el moment de sol·licitar l'ajut.
  • Haver-se donat d’alta al Règim Especial del Treball Autònom (RETA) a partir de l’1 de gener de 2022.
  • Desenvolupar l'activitat econòmica al Prat de Llobregat*.
  • Disposar d'un pla d'empresa validat pel Centre Local de Creació d'Empreses del Centre de Promoció Econòmica.
  • Participar en alguna de les accions formatives, tallers o jornades de networking que proposi el personal tècnic del CLSE.
  • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i al corrent de deutes amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat.

 

*No se’n poden beneficiar aquelles persones que hagin exercit la mateixa activitat o una de similar, en règim de treball autònom o per compte propi, en els 6 mesos anteriors a la data d’alta al RETA.

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic oae@elprat.cat, trucant al telèfon 93 478 68 78.

L'import final de la subvenció serà del 80% de les despeses degudament justificades, amb un màxim de 4.000 €

L'import de la subvenció s'abonarà un cop aprovat l'atorgament definitiu.

 

Despeses subvencionables

Despeses necessàries per a la posada en marxa de l'activitat (inversions), quotes RETA i despeses d'arrendament associades als locals o despatxos (la data de les factures ha de ser d'un període comprès entre els 3 mesos anteriors a l'alta al RETA i els 3 mesos posteriors).

Primer període de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria i fins al 31 de maig de 2023.

En cas que no s’exhaureixi la totalitat del crèdit pressupostari es podrà obrir un segon termini.

Segon període: del 16 d’agost fins al 30 de setembre de 2023

Les sol·lictud s’han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l’ajuntament: seu.elprat.cat

Des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat es promouen altres mesures per tal d'alleujar la pressió fiscal sobre les empreses i les persones emprenedores. 

Exempció de tributació per inici d'activitat

Documents relacionats

Bases Programa El Prat Emprèn (pdf - 261537 bytes)

Díptic (pdf - 1015109 bytes)

Suport al cooperativisme i a l'economia social

Cultura Emprenedora a l'Escola CUEME

El programa fomenta la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d’educac

Cultura Emprenedora a l'Escola CUEME curs 2017-2018

Cultura Emprenedora a l'Escola. Curs 2017-2018

Cultura Emprenedora a l'Escola CUEME curs 2018-2019

Cultura Emprenedora a l'Escola. Curs 2018-2019

Cultura Emprenedora a l'Escola CUEME curs 2019-2020

Cultura Emprenedora a l'Escola. Curs 2019-2020

Cultura Emprenedora a l'Escola CUEME curs 2020-2021

Cultura Emprenedora a l'Escola. Curs 2020-2021

Cultura Emprenedora a l'Escola CUEME curs 2021-2022

Cultura Emprenedora a l'Escola. Curs 2021-22

Cultura Emprenedora a l’Escola CUEME curs 2022-2023

Cultura Emprenedora a l'Escola. Curs 2022-23