Ajuts a les persones que s'estableixin en règim de cooperativa de treball

Amb l'objectiu de fomentar l'ocupació i la reactivació econòmica, l'Ajuntament del Prat ofereix, en el marc del Pla de mesures, una línia d’ajuts a les persones desocupades que posin en marxa un projecte en règim de cooperativa o societat laboral.

 

Haver-se donat d’alta al Règim Especial del Treball Autònom (RETA)

  • Estar empadronat al municipi amb una antiguitat mínima de 6 mesos en el moment de sol·licitar l'ajut.
  • Desenvolupar l'activitat econòmica al Prat de Llobregat.
  • Disposar d'un pla d'empresa validat pel Servei Local de Creació d'Empreses del Centre de Promoció Econòmica.

*No se’n poden beneficiar aquelles persones que hagin exercit la mateixa activitat o una de similar, en règim de treball autònom o per compte propi, en els 6 mesos anteriors a la data d’alta al RETA.

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic elpratempren@elprat.cat, trucant al telèfon 93 478 68 78 o presencialment al Centre de Promoció Econòmica.

La subvenció cobreix les despeses de la posada en marxa d’una activitat durant els primers 6 mesos. El pagament de la subvenció es fa en dues parts.

 

Des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat es promouen altres mesures per tal d'alleujar la pressió fiscal sobre les empreses i les persones emprenedores. 

Exempció de tributació per inici d'activitat 

 

Documents relacionats

A un clic