Ajuts municipals a empreses per a la contractació de persones en situació d’atur del Prat de Llobregat.

El segon  període de presentació de sol·licitud d'aquesta convocatòria serà del 16 d’agost fins el 15 d’octubre de 2021.

 

Requisits per a les empreses:

 • Persones físiques o jurídiques que tinguin un centre de treball o domicili social i/o fiscal al Prat de Llobregat
 • No hagi acomiadat treballadors qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 12 mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual es sol·licita la subvenció i no hagi amortitzat places en aquest període.
 • No hagi contractat en els últims 3 mesos a la persona proposada; excepte les transformacions de contractes temporals a indefinits
 • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i al corrent de deutes amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • En el cas de que l’empresa beneficiària hagi presentat un ERTO, aquest s’haurà d’haver aixecat al menys parcialment i caldrà que no hi hagi cap treballador/a encara en situació d’ERTO amb el mateix perfil professional de la nova persona contractada.

Requisits contractats:

 • Persones desocupades registrades a l'OTG com a demandants d’ocupació, en situació d’atur abans del contracte
 • Empadronades al Prat de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos de residència a la data d’inici del contracte

 

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic oae@elprat.cat o trucant al telèfon 93 478 68 78

Només es subvencionaran contractes formalitzats a partir de l'1 de gener de 2020 i que siguin d'un mínim de 6 mesos a temps complet i  amb una retribució mensual mínima bruta de 1.000€, més el prorrateig de les pagues extraordinàries

 

Import de la subvenció

 • Contractació temporal de 6 mesos: 1.000€.
 • Contractació temporal de 12 mesos: 2.000€
 • Contractació temporal de 12 mesos de col·lectius vulnerables: 2.500€
 • Transformació de contracte temporal a indefinit: 2.000€
 • Transformació de contracte temporal a indefinit de col·lectius vulnerables: 2.500€.
 • Contractació indefinida: 4.000€
 • Contractació indefinida de col·lectius vulnerables: 5.000€  

*Es considerarà 'persona aturada de llarga durada' sempre que no hagi treballat més de 90 dies en els 365 dies previs a la contractació

Es consideraran col.lectius vulnerables: aturats de llarga durada, dones, persones majors de 45 anys, joves menors de 29 anys, persones en situació irregular i persones amb diversitat funcional.

S’estableix un període voluntari de justificació al sisè mes de contracte que permet rebre el 50% de la subvenció i un període obligatori al dotzè més de contracte que permet rebre el 100% de la subvenció (o el 50% restant en el cas d'haver justificat els primers sis mesos)

 

En qualsevol cas, el termini de presentació de la justificació anual serà de 4 mesos, a partir de la finalització dels 12 primers mesos de contracte o 6 mesos en el cas de contractes de 6 mesos.

Primer período: del 14 d’abril fins el 31 de maig de 2021.

En cas que no s’exhaureixi la totalitat del crèdit pressupostari es podrà obrir un segon termini

Segon període: del 16 d’agost fins el 15 d’octubre de 2021.

Les sol·lictud s'han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l'ajuntament: seu.elprat.cat

 

Altres ajuts

Ajudes del Programa Fem Ocupació per a Joves

L’objectiu del programa és la inserció laboral de les persones joves de 18 a 29 anys, en situació d’atur que disposin del títol de l’ESO, de batxillerat o d’un CFGM, proporcionant-los, entre altres recursos, la formació necessària per ocupar un determinat lloc de treball.

Per tal de fomentar l’ocupació d’aquest col·lectiu el programa ofereix ajudes a les empreses per a la contractació dels participants. VEURE FITXA.

 

Ajudes del Programa 30Plus

El programa 30Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur que tinguin 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys, i que tinguin un baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la for­mació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Per tal de fomentar l’ocupació d’aquest col·lectiu el programa ofereix ajudes a les empreses per a la contractació dels participants. VEURE FITXA

 

Des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat també es promouen altres mesures per tal d'alleujar la pressió fiscal sobre les empreses i les persones emprenedores. En aquesta línia, s'articulen exempcions i bonificacions diverses:

Temes relacionats

Empreses que busquen personal

Servei d’intermediació que col•labora amb les empreses, facilitant la difusió de les...

Pràctiques en empreses

Suport a l’empresa en l’oferta de pràctiques no laborals i en la recerca de perfils.

Programes de suport i innovació per a l'empresa

Punt d'informació sobre serveis i recursos destinats a fomentar la consolidació empresa...

Formació empresarial

Accions formatives per a la capacitació en gestió empresarial.

Programa de treball i formació: 30 Plus

El programa 30Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur...

Reempresa - El traspàs d’un negoci

Servei d’assessorament adreçat a les persones que intervenen en el procés de traspàs d...

Zones d'activitat econòmica

Mapa i característiques de les diferents zones d’activitat econòmica del municipi.