Ajuts municipals a empreses per a la contractació de persones en situació d’atur del Prat de Llobregat.

El primer període de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria i fins al 31 de maig de 2023.

El segon període de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 16 d’agost i fins al 30 de setembre de 2023.

Requisits per a les empreses:

 • Persones físiques o jurídiques que tinguin un centre de treball o domicili social i/o fiscal al Prat de Llobregat
 • No hagi acomiadat treballadors qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 12 mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual es sol·licita la subvenció i no hagi amortitzat places en aquest període.
 • No hagi contractat en els últims 3 mesos a la persona proposada; excepte les transformacions de contractes temporals a indefinits o quan prèviament hagin formalitzat un contracte de formació i aprenentatge i/o becari en la modalitat d’estada de l’alumne a l’empresa en la FP Dual.
 • Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social i al corrent de deutes amb l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
 • En el cas de que l’empresa beneficiària hagi presentat un ERTO, aquest s’haurà d’haver aixecat al menys parcialment i caldrà que no hi hagi cap treballador/a encara en situació d’ERTO amb el mateix perfil professional de la nova persona contractada.

Requisits contractats:

 • Persones desocupades registrades a l'OTG com a demandants d’ocupació, en situació d’atur abans del contracte
 • Empadronades al Prat de Llobregat amb una antiguitat mínima de 6 mesos de residència a la data d’inici del contracte

 

Podeu demanar més informació sobre ajuts i subvencions a través del correu electrònic oae@elprat.cat o trucant al telèfon 93 478 68 78

Només es subvencionaran contractes formalitzats a partir de l'1 de gener de 2022 i que siguin d'un mínim de 6 mesos a temps complet i  amb una retribució mensual mínima bruta de 1.000€, més el prorrateig de les pagues extraordinàries

 

Import de la subvenció

 • Contractació temporal de 6 mesos: 1.000€.
 • Contractació temporal de 12 mesos: 2.000€
 • Contractació temporal de 12 mesos de col·lectius vulnerables: 2.500€
 • Transformació de contracte temporal a indefinit: 2.000€
 • Transformació de contracte temporal a indefinit de col·lectius vulnerables: 2.500€.
 • Contractació indefinida: 4.000€
 • Contractació indefinida de col·lectius vulnerables: 5.000€  

*Es considerarà 'persona aturada de llarga durada' sempre que no hagi treballat més de 90 dies en els 365 dies previs a la contractació

Es consideraran col.lectius vulnerables: aturats de llarga durada, dones, persones majors de 45 anys, joves menors de 29 anys, persones en situació irregular, amb diversitat funcional i persones trans*.

S’estableix un període voluntari de justificació al sisè mes de contracte que permet rebre el 50% de la subvenció i un període obligatori al dotzè més de contracte que permet rebre el 100% de la subvenció (o el 50% restant en el cas d'haver justificat els primers sis mesos)

 

En qualsevol cas, el termini de presentació de la justificació anual serà de 4 mesos, a partir de la finalització dels 12 primers mesos de contracte o 6 mesos en el cas de contractes de 6 mesos.

Primer període de presentación de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la data de la publicació de la convocatòria i fins al 31 de maig de 2023.

En cas que no s’exhaureixi la totalitat del crèdit pressupostari es podrà obrir un segon termini.

Segon període: del 16 d’agost fins al 30 de setembre de 2023

Les sol·lictud s’han de presentar de manera telemàtica mitjançant el tràmit disponible a la seu electrònica de l’ajuntament: seu.elprat.cat

 

Documents relacionats:

Bases Subvencions a empreses (pdf - 261537 bytes)

Díptic (pdf - 1015109 bytes)

Amb la col·laboració de


Altres ajuts

Projecte Reincorpora: Ajuts a la contractació de treballadors/es en ERTO

Ajuts a empreses del municipi per a la reincorporació de treballadors/es  en situació d’ERTO afcetats per les mesures de contenció de la pandèmia. El període de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria serà de l’1 de maig fins al 31 de juliol. VEURE FITXA.

 

Ajuts del programa Treball, Talent i Tecnologia (Projecte Logística 4.0)

Ajuts a empreses que realitzin una activitat econòmica vinculada a la cadena de valor de la logística i la distribució, per a la contractació de persones en situació d'atur o en actiu, i participants en el projecte. El període de presentació de sol·licituds d’aquesta convocatòria serà de l’11 de juliol fins al 1 d'octubre. VEURE FITXA

 

Ajuts del Programa 30Plus

El programa 30Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur que tinguin 30 anys i més, preferentment d’entre 30 i 45 anys, i que tinguin un baix nivell formatiu, proporcionant-los, entre d’altres recursos, la for­mació i les competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball.

Per tal de fomentar l’ocupació d’aquest col·lectiu el programa ofereix ajudes a les empreses per a la contractació dels participants. VEURE FITXA

 

Des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat també es promouen altres mesures per tal d'alleujar la pressió fiscal sobre les empreses i les persones emprenedores. En aquesta línia, s'articulen exempcions i bonificacions diverses:

Temes relacionats

Empreses que busquen personal

Servei d’intermediació que col•labora amb les empreses, facilitant la difusió de les...

Pràctiques en empreses

Suport a l’empresa en l’oferta de pràctiques no laborals i en la recerca de perfils.

Programes de suport i innovació per a l'empresa

Punt d'informació sobre serveis i recursos destinats a fomentar la consolidació empresa...

Formació per a empreses i emprenedors/es

Accions formatives per a la capacitació en gestió empresarial.

Programa de treball i formació: 30 Plus

El programa 30Plus té com a objectiu la inserció laboral de persones en situació d’atur...

Reempresa - El traspàs d’un negoci

Servei d’assessorament adreçat a les persones que intervenen en el procés de traspàs d...

Zones d'activitat econòmica

Mapa i característiques de les diferents zones d’activitat econòmica del municipi.