Projecte Auxiliars de Conversa d'Anglès a l'Escola Sant Jaume

Temes: IntersECCions
Tipus: Projecte
Comunitat: Escola Sant Jaume

El projecte Auxiliars de Conversa d’Anglès neix amb la voluntat d’engegar un projecte a llarg termini per transformar la realitat lingüística del Prat. Potencia l’ús de l’anglès en diversos àmbits culturals i la seva visibilitat a la ciutat, millora la competències en llengua anglesa de l’alumnat i impulsa la innovació metodològica i la capacitació del professorat.

El projecte aposta per l’entrada a l’aula d’auxiliars de conversa de forma continuada. La pràctica recurrent dels alumnes amb la llengua anglesa s’acompanya del seu ús en diferents contextos culturals i d’aprenentatge. Potenciant l’intercanvi cultural, la relació entre espais lectius i no lectius i el treball en xarxa es reforça el caràcter comunitari de l’aprenentatge i el vincle amb la ciutat. Els espais de coordinació i formació amb els docents faciliten també les millores metodològiques als centres educatius.

En aquest curs  2018-2019 hi participen 8 escoles de primària, 4 instituts, 1 escola d’adults i la Biblioteca Antonio Martin.

S’ adreça a tots els alumnes des de P4  a 6è. L'escola Sant Jaume és pionera en metodologies AICLE .

Treball a l’ aula

Amb els alumnes d'infantil l' auxiliar educatiu  intervindrà en els espais d'ambients d'aprenentatge, amb cicle inicial intervindrà fent robòtica (matemàtiques) amb l'alumnat de primer, educació física en anglès amb l'alumnat de segon i anglès comunicatiu amb els dos nivells.  Amb cicle mitjà intervindrà en les classes d'Educació Física i amb l'especialista d'anglès potenciant habilitats comunicatives. A cicle superior intervindrà fent Art en anglès amb l'alumnat de cinquè i treballant en petits grups amb l'alumnat de sisè en dues sessions setmanals.

Treball en el temps no lectiu

L'auxiliar acompanya alumnes d'infantil i primària durant algunes hores d'esbarjo i de menjador.

Treball amb el centre educatiu i els docents

Es preveu la realització de classes de conversa per part de l’auxiliar  amb el professorat , amb el doble objectiu d’ integrar l’auxiliar al centre i també perquè el professorat pugui millorar les seves competències comunicatives en llengua anglesa.

 

Altres accions relacionades

Escola d'Estiu d'Interseccions 2019

L'Escola d'Estiu d'Interseccions és l’espai comú de relació i trobada entre les persones de les comunitats educatives i culturals que han estat implicades en els diferents projectes i espais de treball durant aquest curs 2018/19. Aquesta tercera edició ha tingut lloc el dilluns 1 de juliol, de 9 a 14.15 hores, a l'escola Jaume Balmes. 

Projecte en xarxa Spring Festival

El projecte Spring Festival sorgeix del laboratori English Lab desenvolupat durant el curs 2017-2108  amb diferents...

Projecte English Workshops a l'Institut Estany de la Ricarda

El projecte English Workshops es posa en marxa el curs 2018-2019 . Són diferents tallers temàtics en llengua anglesa...

BUSCADOR D'ACCIONS