IntersECCions

Comunitat

comunitat_foto_interseccions.jpg

Les comunitats estan formades per un conjunt de persones  que comparteixen vincles entre elles.

Interseccions posa en relació quasi 60 comunitats diferents vinculades a centres educatius, entitats, equipaments culturals,  AMPA/AFA, i l'Ajuntament. Ho fa impulsant nous  espais de coneixença i col·laboració entre elles. Compartir processos conjunts de treball consolida i alhora impulsa el naixement de nous vincles entre persones i comunitats.  Enfortint la xarxa de relacions fem la ciutat més comunitària, forta i cohesionada.

Totes les comunitats

Buscant comunitats...

IntersECCions a l'Institut Escola Pepa Colomer

L’Institut Escola Pepa Colomer posa l’èmfasi en la formació integral de la persona, amb l’objectiu prioritari de...

IntersECCions a l'Escola Can Rigol

L’Escola Can Rigol acull alumnes amb necessitats educatives especials des dels tres fins als divuit o vint anys, amb...

IntersECCions a l'Escola Charles Darwin

L’Escola Charles Darwin té com a objectiu fonamental aconseguir l’assoliment de les competències i els valors que...

IntersECCions a l'Escola del Parc

L’Escola del Parc treballa perquè l’alumnat desenvolupi les competències d’aprendre a ser, a actuar de manera...

IntersECCions a l'Escola Galileo Galilei

L’Escola Galileo Galilei promou la participació a través de reunions de famílies o assemblees d’alumnes, entre d...

IntersECCions a l'Escola Jacint Verdaguer

L’Escola Jacint Verdaguer fomenta valors i hàbits referits a la salut, la conservació del medi ambient, la cooperació...

IntersECCions a l'Escola Jaume Balmes

L’Escola Jaume Balmes porta a terme un pla estratègic que permet millorar els aprenentatges del seu alumnat...

IntersECCions a l'Escola Joan Maragall

L’Escola Joan Maragall és propera, acollidora, tothom hi té cabuda. Escola pública, laica i catalana, d’una sola...

IntersECCions a l'Escola l'Honorable Josep Tarradellas

L’Escola Honorable Josep Tarradellas és un centre educatiu de dues línies. Escola catalana, laica, inclusiva i...

IntersECCions a l'Escola Sant Jaume

L’Escola Sant Jaume treballa d’acord amb els principis de qualitat pedagògica, direcció responsable, dedicació i...

IntersECCions a l'Institut Escola del Prat

L’Institut Escola del Prat ofereix la possibilitat de cursar tota l’escolarització obligatòria en el centre amb el...