Servei comunitari al Delta

Servei comunitari al Delta

Aquest programa permet que els alumnes de 3r i 4 t d'ESO realitzin el Servei Comunitari, establert pel departament d'Ensenyament, al delta del Llobregat fent tasques d'informació ambiental,  conservació i millora de la biodiversitat.

Objectius

  • Entendre la diversitat del Delta del Llobregat, a través de la realització de tasques reals de manteniment i conservació de la biodiversitat,  tot incrementant el interès i la consciència mediambiental. Ser capaç d'identificar el malbaratament alimentari i les solucions dirigides a tenir una alimentació sostenible.
  • Relacionar els coneixements adquirits amb les diverses àrees curriculars que es treballen al centre educatiu. Fent especial èmfasi al desenvolupament d'habilitats relacionades amb el disseny i realització de projectes i amb el treball d’equip.
  • Desenvolupar la competència social i ciutadana, afavorint una actitud crítica i compromesa davant la societat, per tal d’esdevenir membres actius en una societat catalana democràtica i participativa.
  • Promoure la participació dels alumnes escolars en l'observació de la natura i en la pràctica de la ciència en general que permeti l'arrelament de l'alumnat al seu territori més proper.

En què consisteix?

El programa te una durada de 12 hores que inclou part de formació a l'aula i la realització al territori de tasques d'informació ambiental i de conservació de la biodiversitat que normalment fan persones especialistes com: la plantació de flora autòctona, retirada d’espècies vegetals exòtiques, una sessió d'anellaments d'ocells o un cens d’aus hivernants  o d’orenetes, enregistrament de sons, neteja d’espais o avaluació de l’estat ecològic del riu.  Les accions que es desenvolupen tenen un gran valor i les dades que recullen són útils per a l’estudi científic i passen a formar part de la base de dades del Consorci dels Espais Naturals del Delta i d’altres organismes. Es desenvolupa gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament, els centres educatius del Prat,  i el Consorci del delta del Llobregat i l’AMB.

 

 

L'alumnat de secundària coneix de primera mà com es gestiona el territori

Media Root

Projectes relacionats

30 anys d'Educació Ambiental al Prat

30 anys de donar a conèixer els valors del nostre territori i promoure comportaments de...

Cens d'orenetes

El cens d’orenetes és un projecte de l’Institut Català d’Ornitologia. Des del departame...

Itineraris sonors

Realització d'itineraris de captació de sons i elaboració de mapes sonors dels espais...

Servei comunitari al Delta: Alumnes agrícoles

Aquest programa permet que els alumnes de 3r i 4 t d'ESO realitzin el Servei Comunitari...