Conservació i recuperació de la biodiversitat

Naturalitzem El Prat

Media Root

Al Prat estem connectats amb la natura, tant per la proximitat dels Espais Naturals del delta com pels espais verds de la ciutat. Parcs i jardins, patis escolars, arbres de carrers i places, afavoreixen la biodiversitat, atrapen les partícules en suspensió a l’aire i redueixen el soroll. A més, aporten beneficis per a la salut de les persones, especialment per al desenvolupament dels infants i per al benestar psicològic. Per tant, el verd urbà és un element primordial per fer habitable la ciutat.

Estratègia local per a la conservació i la recuperació de la biodiversitat

El Prat és un municipi privilegiat gràcies a l'existència dels espais naturals del delta del Llobregat i la varietat d'hàbitats  que hi tenen cabuda: aiguamolls, platges, pinedes, riu, conreus i zones urbanes.

La biodiversitat, la riquesa de les formes de vida vegetal i animal, és un dels valors ambientals més importants d'un territori. Per això el Prat va ser un dels primers municipis de l'Estat a disposar d'una estratègia local per a la biodiversitat (2004) i té una llarga tradició en l'aplicació de mesures concretes. 

Descarrega't l'Estratègia (pdf - 54582 bytes)

Projectes relacionats

BioPrat

Ajuda'ns en la recerca de la biodiversitat del Prat.

Catàleg d'invertebrats del Prat

El Prat disposa d'un inventari de la biodiversitat de fauna invertebrada de la ciutat.

Mapa de la biodiversitat i el verd urbà

Conèixer la biodiversitat ens permet valorar l'estat de salut del nostre entorn.

Cens d'orenetes

El cens d’orenetes és un projecte de l’Institut Català d’Ornitologia. Des del departame...