L'arbrat i el verd urbà

Els arbres donen valor a l’espai públic de la ciutat, fa habitable el medi urbà. Fan ombra, afavoreixen les relacions socials i la biodiversitat urbana i aporten beneficis per a la salut i el benestar. Al Prat tenim més de 15.000 arbres urbans, alguns molt interessants per les seves dimensions o edat. Aquesta xifra continua creixent, perquè s’estan creant nous espais d’ombra al carrer. Els nous arbres són d’espècies més variades per evitar plagues i disminuir al·lèrgies i s’adapten millor a la configuració dels carrers. Substituïm progressivament l’ús de pesticides per mètodes més naturals i biològics. 

Nous criteris de poda i jardineria urbana

Nous criteris de poda sostenible

Els nous criteris de poda respecten el creixement natural dels arbres.

Nous criteris de sega sostenible

Als marges del camí trobaràs una vegetació molt diversa, de floració rica a la primaver...

Jardineria Urbana

Quanta més biodiversitat aculli la nostra ciutat, més qualitat de vida tindrem les...

Biodiversitat al pati de les escoles

Els patis dels centres educatius del Prat permeten conèixer els valors de la biodiversi...