Carrers més pacificats

Sant Pere

L’Ajuntament del Prat fa anys que aposta per un canvi en la concepció i planejament de l’espai públic, promovent els desplaçaments a peu i en bicicleta i posant les persones, i no els cotxes, al centre de l'espai públic. En aquest sentit, a lña nostra ciutat comptem amb una tradició de pacificacions que ara continuem.

Què vol dir crear una via pacificada?

Els carrers es poden pacificar de diverses maneres:

  • Carrers de zona 30, amb voreres per als vianants i circulació de vehicles amb  motor que no poden superar els 30 km/h.
  • Carrers amb plataforma única, sense voreres ni barreres arquitectòniques, amb prioritat per al vianant i amb restriccions pel pas de cotxes i motos.
  • Carrers de vianants, exclusius per a les persones que caminen, passegen o es mouen amb cadira de rodes.

La circulació de persones i vehicles, per tant, adquireix una jerarquia en que els vianants són el punt de partida i prioritat a l’espai públic.

Projectes en curs

Avinguda del Canal

Durant el mes de maig començaran les obres per pacificar l’av. del Canal, entre el parc del Fondo d’en Peixo i la pl. Catalunya. S’eliminaran els aparcaments i la circulació de cotxes s’hi restringirà notablement. L’objectiu final és crear un gran eix cívic que travessi de nord a sud la ciutat i que inclourà en un futur la Carretera de l’Aviació. Aquestes obres es coordinaran amb les ja començades per renovar un col·lector a l’av. del Canal, a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i han rebut una subvenció dels Fons Next Generation. 

San Pere

Els carrers es poden pacificar de diverses maneres: reduint la velocitat màxima permesa i/o intervenint-hi urbanísticament. Això darrer s’ha fet recentment, per exemple, al c. Sant Pere i es farà properament a dos carrers que el travessen: Sant Boi i Viladecans. Juntament amb el c. Joaquim Maria Bartrina, es crearà aquí una “superilla” pacificada.

Disset de setembre

Aquest estiu començaran les obres de reforma de la pl. Disset de Setembre (la de l’ambulatori vell). El redisseny de la plaça s’ha fet amb un procés de participació ciutadana, igual que els dos següents exemples (Estany de Sant Maurici i Ramon Codina).

Estany Sant Maurici

Les obres de pacificació d’aquesta plaça començaran a la tardor d’enguany, seguint els mateixos principis que a la pl. Disset de Setembre.

Ramon Codina

La reforma per pacificar aquest carrer del barri de Sant Cosme començarà a finals d’any.

Castella

Els trams d’aquests dos carrers entre Verge de Montserrat i Indústries esdevindran de plataforma única amb prioritat per a vianants.