Rehabilitació energètica d’edificis

Rehabilitació energètica

Què és?

Servei d’impuls a  la rehabilitació energètica dels edificis amb l’objectiu de proporcionar major confort a les llars i menor demanda d’energia i en conseqüència una millor qualitat de vida i un estalvi econòmic. 

A més, amb la rehabilitació energètica d’un edifici s’aconsegueix també la reducció d’emissions de C02 . El parc d’habitatges del Prat consumeix el 14% de l’energia total del municipi i produeix el 13% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

 

Què ofereix?

- Estudi del consum energètic de cadascú dels habitatges que formen l’edifici i/o de la llar unifamiliar amb l’objectiu de millorar la contractació i reduir el consum d’energia i que l’estalvi econòmic que se’n derivi permeti assumir el cost de la rehabilitació energètica.

- Assessorament sobre principals actuacions que cal tenir en compte a l’hora de fer una rehabilitació energètica de l’edifici.

- Informació dels ajuts públics en matèria de rehabilitació energètica i acompanyament en la tramitació.

- Consulta els ajuts vigents, ICAEN i PREE.

A qui va dirigit?

Particulars i comunitats veïnals

Cost del servei

Gratuït

La Casa de l'Energia

Equipament municipal d'informació i assessorament en matèria d'energia

Instal·lació de plaques fotovoltaiques

Servei d'informació sobre instal·lació, tramitació de permisos i bonificacions.