El Prat Sud

Fa més d'una dècada es va projectar l'Àrea Residencial Estratègica de l'Eixample Sud, que ha completar i tancar el desenvolupament de la ciutat cap al sud. En desenvolupament des de fa uns anys, a l'ARE s'hi estan promovent gairebé 3.000 habitatges (el 50 % en règim de protecció pública), 300 pisos públics de lloguer social, equipaments educatius, una residència pública per a gent gran i diferents parcs i jardins que conectaran millor la ciutat amb el Parc Agrari i els Espai Naturals del Delta del Llobregat.

La nova zona de la ciutat, a més, tindrà una doble xarxa de clavegueram per evitar el malbaratament d'aigua així com instal·lacions de plaques fotovoltaiques, tot plegat amb l'objectiu de continuar amb l'impuls de la transició cap a una energia verda, local i pública. 

Planol ARE SUD 2

L’ordenació aprovada per l’ARE Eixample Sud ha permès la creació d'un nou barri al final de la ciutat del Prat de Llobregat, en direcció Sud.

Un barri per a totes i tots, un barri per a la ciutat

La nova àrea de la ciutat s'ha desenvolupat en dues parts diferenciades, amb aproximadament la mateixa forma i dimensió i separades pel barri ja existent de la Barceloneta. La primera part, ja promoguda, és la corresponent a la zona ubicada entre La Granja i la Carretera de la Platja. Consta de més d'un miler d'habitatges i una residència privada de gent gran. 

La segona és la compresa entre el barri de la Barceloneta i la rotonda de la Nissan. Els terrenys sobre els quals es construeix aquest nou sector de l’Eixample Sud estan qualificats com a sòl urbanitzable al Pla General Metropolità de l’any 1976, és a dir, des de fa 45 anys. Al sud d’aquest sector s’estén una porció del Parc Agrari del Baix Llobregat, entre el riu i les reserves naturals.

Tant la primera com aquesta zona, d’unes 12 hectàrees, continuarà amb el model comú a la ciutat: barri amb edificis plurifamiliars i compactes, per tant, no serà un barri aïllat de la resta de la ciutat, sinó que continuarà la trama urbana del Prat, de manera que els carrers que avui desemboquen a l’avinguda de l’Onze de Setembre tindran continuïtat cap al sud.

Un barri amb equipaments públics, habitatges protegits i patrimoni preservat

En total, es preveu la construcció de gairebé 3.000 habitatges —dels quals la meitat seran de protecció— i gairebé 300 pisos estaran destinats a programes de lloguer social. En aquest últim cas, hi haurà tres promocions: una de la Cooperativa Obrera de Viviendas, un altre de Prat Espais i, la tercera, promoguda per l'Incasòl i que estarà gestionada també per Prat Espais. Totes tres tindran una reserva que es destinarà a cobrir necessitats de persones en alt risc de vulnerabilitat. 

De fet, el percentatge de pisos protegits és superior al 40 % que estableix la Generalitat per als nous desenvolupaments urbans des del 2019 i molt superior al 30 % d’habitatge de protecció que es preveia en el 2009, quan es va aprovar el projecte. Cal afegir que, properament i a l’ARE Ronda Sud, entre Sant Cosme i el parc Nou, hi ha prevista la construcció de 520 habitatges públics més.

A més a més, el  barri es dotarà de diversos equipaments públics:  dos equipaments educatius (un institut i una escola), una residència pública per a persones grans, diferents parcs i jardins i un equipament cultural municipal, que s'ubicarà a la masia Cal Xicomèdia (també coneguda com Cal Peret del Serra) per tal de protegir-la com a element patrimonial de la ciutat. 

Un barri sostenible, amb energia verda, local i pública

Tot l’Eixample Sud, tant el primer sector com aquest segon, s’ha dissenyat amb criteris ambientals avançats. Per començar, el tant per cent de zona verda és més elevat del que estableix la normativa urbanística. Això fa el barri més habitable i, alhora, el sòl és més permeable a la infiltració de l’aigua de pluja cap a l’aqüífer. 

D'una banda, disposa de doble xarxa de clavegueram (una per a aigües residuals i una altra per a pluvials) i estableix la utilització d’aigua regenerada per als subministraments que no siguin per a aigua de boca. D'aquesta manera, s'evitarà el malbaratament d'aigua. D'altra banda, es promocionaran i s'instal·laran plaques fototovoltaiques amb l'objectiu de continuar amb les accions previstes a la Declaració d'Emergència Climàtica i donar l'impuls a la transició energètica necessària per lliutar contra el canvi climàtic. Amb aquestes accions, el barri serà capaç de generar, consumir i distribuir energia que prové d'una font renovable i sostenible. 

El projecte urbanístic preveu que la relació del nou barri amb la zona agrícola no sigui brusca, sinó que es construirà una gran franja de zona verda, a mode d’espai de transició entre els edificis i els camps de conreu.