Control sanitari de les piscines d'ús públic

Què és el servei?

L'Ajuntament inspecciona les piscines de titularitat municipal a través de la recollida de mostres mensuals de l’aigua i de les superfícies. Paral·lelament, es realitza una inspecció anual a totes les piscines del municipi per analitzar aspectes com el nivell de neteja, la dosificació dels productes químics, el servei de socorrisme o els canals d’informació als usuaris i usuàries, entre d’altres.

Què ofereix?

El servei en qüestió vetlla per evitar riscos per a la salut dels usuaris, així com pel compliment dels decrets 95/00 i 165/00 i del nou Reial Decret 742/13.

Amb quina periodicitat?

El Departament de Salut Pública i Consum disposa d'una programació anual establerta.

Altres

Concretament, les mostres d'aigua recullen una anàlisi fisicoquímica (nivells de clor i pH, conductivitat, nitrits, amoni, terbolesa, etc.) i microbiològica (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, etc). També s’analitzen els aerobis i fongs de les superfícies de la piscina. Totes les piscines municipals disposen d'una informació diària relacionada amb els nivells de desinfectant i pH, la temperatura de l'aigua i de l'ambient.  

Serveis relacionats

Control i prevenció de la legionel·la

Servei de control sanitari de la legionel·la.