Ajuts i serveis a l'habitatge


Tags: Prat Espais

L’Ajuntament del Prat ofereix els serveis relacionats amb l’àmbit de l’habitatge des d’una finestreta única gestionada per l’empresa municipal Prat Espais.

Ajuts i serveis

Intermediació en deutes de l’habitatge

Servei gratuït d'informació, assessorament i intermediació per evitar la pèrdua de l...

Borsa d’habitatge de lloguer

Servei gratuït de mediació entre propietaris i llogaters per incrementar l'oferta d...

Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial

Inscripció al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya,...