Vigilància de la contaminació de l'aire

Qualitat de l'aire

Què és el servei?

La presència d’elements contaminants a l’aire pot perjudicar la salut, reduir la qualitat de vida de les persones i afectar el medi ambient. Per tal de controlar l’estat de l’aire, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va crear la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Aquesta xarxa està integrada per 15 Zones de Qualitat Atmosfèrica. El Prat de Llobregat està dins la Zona de Qualitat de l'Aire 1- Àrea de Barcelona i disposa de 2 punts de mesura.

A més a més, l’Ajuntament del Prat posa en marxa un projecte innovador en la sensorització de la qualitat de l’aire. 

Per dur a terme aquest projecte, s’han instal·lat quatre sensors a diferents punts de la ciutat: a Fondo d’en Peixo, a l’avinguda de Verge de Montserrat amb carretera de la Marina, al carrer de Lleida cantonada amb Coronel Sanfeliu i, finalment, a la tercera pista de l’aeroport. Principalment, s’estudien durant 12 mesos els contaminants següents:

  • Òxids de nitrogen (NO2)
  • Partícules inferiors a 10 micres (PM10)
  • Partícules inferiors a 2,5 micres (PM2,5)
  • Ozó (O3)

 

Al marge d’aquestes substàncies, els sensors són capaços de mesurar la temperatura, la humitat, la pressió atmosfèrica o el soroll ambient. Les dades extretes d’aquest monitoratge serviran per processar-los i crear un model 3D que sigui capaç d’explicar quina és la circulació de l’aire i la contaminació dins els carrers de la nostra ciutat. És a dir, servirà per saber amb exactitud d’on prové la contaminació i com es mou, tot plegat amb alta resolució.

Gràcies a aquest servei es pot conèixer l’estat de l’aire del Prat de Llobregat, com ha evolucionat al llarg del temps i veure com varia en funció de les condicions meteorològiques. Aquesta informació permet adoptar les mesures preventives i de sanejament que siguin més adients per a la protecció de les persones i l’entorn i la millora de la qualitat de l’aire.  En cas que els nivells de contaminació atmosfèrica superin els legislats, cal consultar els avisos i els consells a seguir a protecció civil.