Al Prat, hem constituït la comunitat energètica de la ciutat. Energia del Prat. El seu objectiu és proporcionar serveis energètics a tots els habitants, comerços i empreses del Prat de Llobregat, apostant per una energia neta, de proximitat, més econòmica i més democràtica. El seu valor afegit més important és que neix com a eina bàsica per a la democratització de l’energia, és a dir, que la ciutadania sigui part activa en la generació, consum i compartició d’energia. 

La comunitat es basa en un marc de participació voluntària i oberta, on els membres o socis podran entrar i sortir d’una forma àgil i a on el control efectiu de la societat estarà en mans de persones físiques, autoritats locals i/o petites empreses.  D'aquesta manera, Energia del Prat estarà composta per l’Ajuntament del Prat de Llobregat (40% de participacions), una associació d’usuaris (20% de participacions) i capital privat (40% de participacions). Amb aquesta distribució, l’energia s’erigeix com a un vector d’empoderament ciutadà, per generar comunitat i com a eina de transformació ecològica i econòmica de la ciutat.

Vols participar-hi? Omple aquest formulari

 

Serveis de la Comunitat Local d’Energia

En una primera fase de treball de la comunitat, s’oferiran serveis de:

  • Cessió d’energia d’origen fotovoltaic: es podrà oferir, de moment, subministrament a aproximadament 500 usuaris tipus domèstic o petita empresa. Serà energia neta i més econòmica.

Energia del Prat continuarà treballant, paral·lelament per desenvolupar altres projectes d’autoconsum compartit i més serveis que es posaran en marxa després d’aquesta primera fase de desplegament.

 

Qui pot formar part d’Energia del Prat?

  • L'Ajuntament del Prat
  • Una associació d'usuaris
  • Ciutadania que resideix al Prat i persones jurídiques (PIME) amb seu social al Prat
  • Persones físiques i jurídiques que no tinguin la seu al Prat

 

 

Com participar-hi?

Aquesta modalitat de participació està tancada fins a la pròxima convocatòria. 

Rebreu els serveis energètics disponibles en cada moment a través de l'Associació d'Usuaris que formi part de la comunitat .

Si estàs interessat/da, deixa les teves dades en aquest formulari.

La comunitat regirà el seu funcionament en funció dels Estatuts aprovats per a tots els participants. Els Estatuts estan basats en els principis de sostenibilitat, transparència, governança i beneficis ambientals, socials i econòmics segons la definició de Comunitat Ciutadana d’Energia recollida en la Directiva (UE) 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes pel mercat interior d’electricitat.

Societat limitada: ens dona el marc de participació àgil per a empreses i persones físiques i permet garantir el lideratge per part de ciutadania, petites empreses i entitats locals (Associació d’usuaris + Ajuntament) que exigeix la Directiva Europea.
Sense ànim de lucre subjectiu: significa que la societat no pot repartir dividends, és a dir, tots els beneficis econòmics que es puguin generar aniran destinats a la reinversió en la pròpia comunitat, de tal forma que es puguin donar millors serveis a tots els usuaris: electricitat, mediambient i innovació.

El primer servei serà el d’Autoconsum Col·lectiu, de tal forma que els participants de la comunitat, via adquisició de participacions o via inscripció en associació d’usuaris, es puguin connectar a una coberta amb una instal·lació fotovoltaica per autoconsum i poder gaudir d’energia autoconsumida en horari solar. Una vegada estigui consolidat l’autoconsum col·lectiu amb els primers 250 kW repartits entre els usuaris, començarem amb la resta de propostes de serveis: més cobertes, comercialitzadora marca blanca, mobilitat sostenible, emmagatzematge, electrificació d’habitatges, domotització, etc. Tots els serveis són opcionals! Cada participant podrà escollir el o els que més l’interessi(n).

Tinc dues opcions:
o (1) sol·licito adquirir participacions abans del 16 de desembre
o (2) espero a que la societat estigui constituïda i m’inscric a l’associació d’usuaris com a receptor/a de serveis.
Ho expliquem a 'Com participar'

L’estalvi econòmic depèn del tipus de servei.
Pel que fa a autoconsum col·lectiu – connectar-me a una coberta – el participant tindrà un estalvi directe en la seva factura elèctrica: deixarà de pagar càrrecs i peatges per l’energia que autoconsumeixi..

Energia del Prat promou un consum de l’energia responsable, conscient, renovable i de proximitat. Així, a més de facilitar l’accés d’energia renovable i de proximitat als seus participants, acompanyarà de forma activa als amb xerrades, formacions, assessorament i projectes d’innovació, en l’àmbit tècnic i de model de negoci.

Estem en captació de socis fins al 16 de desembre (més info a Com participar)
Energia del Prat es constituirà el 30 de gener de 2023.

Qui pot participar?
La comunitat esta oberta a la participació de tothom, bé sigui mitjançant l’adquisició de participacions (fins al 16 de desembre de 2022) o bé sigui mitjançant l’associació d’usuaris i usuàries (cal esperar a la constitució de la comunitat per poder adherir-se).
 

Què necessito per adquirir participacions?
Ser persona física o jurídica i estar en condicions de contractar amb l’Ajuntament. Comprova les bases des de la web:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/ca_ES/notice.pscp?idDoc
=111798015&reqCode=viewCn

Contractació pública > Inici Perfils de contractant > Ajuntament del Prat de Llobregat > Licitacions > Anuncis de licitació > Selecció dels socis privats de la Societat Limitada d'economia mixta per la prestació de diversos serveis energètics, promoguda per l'Ajuntament del Prat de Llobregat.
Si tens signatura digital, hauràs de presentar la teva sol·licitud de participació via sobre digital. Si no tens signatura digital, podràs presentar la teva sol·licitud presencialment a l’Ajuntament, a l’OIAC.

En el procés de selecció triarem una associació d’usuaris i usuàries. Aquesta ha de tenir un caràcter oberta i voluntària. Així, quan rebis un servei, automàticament formaràs part de l’associació d’usuàries i usuaris. Per ser-ne part de la comunitat mitjançant l’associació d’usuaris, hauràs d’esperar a que la comunitat estigui constituïda i anotar-te a l’associació seleccionada.

Tots els participants tindran accés als serveis, bé sigui un titular de participacions o bé sigui un membre de l’associació d’usuaris. Els primers serveis seran l’assessorament i acompanyament energètic i l’autoconsum fotovoltaic.
L’assessorament i acompanyament es podrà tenir des del primer moment, i l’autoconsum dependrà de la disponibilitat de cobertes en la teva àrea (1.000 metres segons normativa). El servei d’autoconsum fotovoltaic estarà disponible a mida que s’incorpori la generació de cobertes. 

No.

Sempre que vulguis. 

No. No obstant, es podrà demanar un preavís de 3 mesos per tal de poder gestionar correctament la sortida i substitució per a un nou membre en servei d’autoconsum fotovoltaic (acord a normes de notificació i modificació de coeficients d’autoconsum fotovoltaic segons RD d’autoconsum).

L’Ajuntament creu en l’energia i la transició energètica com a un vector transformador al municipi, que ajudarà a crear una nova economia més resilient en d’avant dels canvis que venen, i vol que tothom tingui l’oportunitat de ser-hi. Per això, cedirà part dels excedents de les seves pròpies instal·lacions fotovoltaiques a la ciutadania mitjançant l’eina de la comunitat energètica. La valoració econòmica dels excedents que cedirà ascendia a 180.000 € al juny de 2022.

Servei d’autoconsum fotovoltaic – Connecta’t a una teulada
Els membres de la comunitat podran connectar-se a teulades amb generació fotovoltaica gestionades per la comunitat, sempre i quan estiguin a una distància de menys de 1.000 metres, ja que el servei es bassa en el concepte de l’autoconsum
(segons RD 244/2019).


Per connectar-te hi haurà dues modalitats:
1) Model >15 o Model <15 – Em connectaré a una coberta disponible i rebré energia adaptada a les meves necessitats. Aquet serveis estarà disponible per a cobertes preexistents i noves.
2) Apadrina la teva teulada – tindré l'assignació total de l'energia generada per la potència que decideixi apadrinar. Aquet servei estarà disponible per a cobertes de nova execució.

Tindré una aplicació
Cada usuari que gaudirà del servei d’autoconsum col·lectiu disposarà d’una aplicació amb la qual podrà comprovar el seu consum i autoconsum energètic, així com veure l’estat d’aprofitament de la instal·lació d’autoconsum a la qual estigui connectat. 


 Em podré desconnectar de la xarxa?
No. Necessites d’estar connectat a la xarxa de distribució i mantenir un contracte amb la comercialitzadora per tal de rebre serveis energètics.


Es la comunitat la propietària de la instal·lació solar
No necessàriament. La comunitat tindrà les seves instal·lacions d’autoconsum, les quals gestionarà i mantindrà amb les seves despeses associades, però també podrà adquirir excedents de instal·lacions preexistents o noves d’altres membres de la comunitat per tal de poder gestionar-los i repartir-los entre la resta de membres de la comunitat.

- Rebré tota l’energia de les plaques fotovoltaiques?
No. Les plaques fotovoltaiques només produeixen si hi ha sol. Necessitaràs mantenir el teu subministrament elèctric contractat per tenir energia a la nit, els dies foscs, etc


- Com funciona la combinació de xarxa i autoconsum?
Durant les hores de sol, consumiràs primer l’energia que tens assignada amb els teus coeficients de repartiment. Si necessites més energia de la que tens al coeficient, la resta de l’energia provindrà del teu contracte de subministrament amb la
comercialitzadora. Si necessites menys energia de la produïda, la comercialitzadora et compensarà econòmicament la diferència.


- Quin impacte tindrà en el meu dia a dia?
El resultat és de que tota l’energia que prové de la instal·lació d’autoconsum, és energia que no esta subjecta a càrrecs, peatges ni impostos, per la qual cosa tindràs un estalvi econòmic directe a la teva factura.


- Hauré de fer alguna instal·lació o modificar alguna cosa a casa?
No. No hauràs de modificar la teva instal·lació a dins de casa.


- Per què 1000 metres?
Actualment, el RD d’autoconsum permet realitzar autoconsums col·lectius fins a una distància de 1.000 metres entre els punts de generació i consum, és a dir, la instal·lació fotovoltaica i la teva escomesa.


- Què passa sinó estic a dins dels 1000 metres?
Que no podràs rebre energia lliure de càrrecs i peatges de la instal·lació. Hauràs d’esperar fins que la comunitat tingui instal·lacions d’autoconsum en la teva zona.


- Què passa si hi ha més sol·licituds que energia disponible?
Primer es buscaran els creuaments de corbes òptims. En última instància, es fara un sorteig entre els possibles usuaris a connectar.


- Som una comunitat de veïns, què podem fer?
Pertànyer a la comunitat energètica, a l’igual que per a altres particulars i/o empreses, em permetrà externalitzar la despesa d’execució i manteniment de la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum, i poder gaudir dels serveis amb un acompanyament senzill i adaptat a les meves necessitats.