Control i prevenció dels camps de radiofreqüència

Què és el servei?

El servei vetlla pel control i la prevenció dels camps de radiofreqüència, i vigila el compliment de la legislació catalana en aquesta matèria. La normativa protegeix el domini públic radioelèctric (Reial Decret 1066/01) i estableix un nivell màxim permès de camp electromagnètic de 41 V/m per a certes radiofreqüències de telefonia mòbil.

Al Prat, a més, l’Ordenança d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública, estableix que per poder instal·lar una antena de telefonia mòbil, cal presentar prèviament una certificació que acrediti que els nivells d’emissió estan dins els límits legals vigents.

Més informació

Què ofereix?

El Prat disposa de dues estacions fixes que mesuren contínuament les radiacions: una al carrer de Jaume Casanovas i una altra al carrer Major. Les lectures mostren que els nivells registrats al Prat són molt inferiors als màxims que indica la normativa.

L’any 2015, a més, es va fer una campanya per mesurar els nivells a més de 70 espais de la ciutat (centres escolars, sanitaris, culturals, esportius i oficines) i que es poden consultar al portal de Governança radioelèctrica

Aquestes mesures són estables i tenen validesa mentre no s’instal·lin noves antenes.

Serveis relacionats

Qualitat acústica del Prat

La regulació de sons i sorolls permet que en una ciutat activa com el Prat la contamina...

Vigilància de la contaminació de l'aire

Una xarxa territorial permet controlar la qualitat de l’aire i prendre mesures per...