Qualitat acústica del Prat

Qualitat acústica del Prat

Què és el servei?

La normativa vigent en matèria de contaminació acústica obliga els municipis a elaborar i aprovar els mapes de capacitat acústica que determinen els nivells màxims permesos de soroll ambiental.

Tot això està regulat per la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica i que es basa en la Directiva 2002/49/CE, referent als mapes d’aglomeracions.

Què ofereix?

El servei exerceix la vigilància ambiental dels nivells acústics de la ciutat i el control acústic aeri. Per això realitza diverses accions com les inspeccions de soroll de les activitats econòmiques o el control del soroll dels vehicles que realitza la Guàrdia Urbana.

Seguiment del soroll de l'aeroport

AENA disposa d'una xarxa de control acústic aeri. Al Prat hi ha implantats dos punts d'enregistrament del soroll dels avions a l'escola Jaume Balmes i al Centre Remolar.

Serveis relacionats

Vigilància de la contaminació de l'aire

Una xarxa territorial permet controlar la qualitat de l’aire i prendre mesures per...

Ens movem en transport públic

La ciutat, compacta i sense desnivells, permet una mobilitat sostenible i segura.

Control i prevenció dels camps de radiofreqüència

El control dels nivells de radiofreqüència regula la instal·lació d’antenes de telefoni...