Declaració d'Emergència Climàtica

La Declaració d’Emergència Climàtica del Prat de Llobregat, aprovada el 9 de setembre del 2020 al Ple municipal, és el tret de sortida a una ambiciosa estratègia per promoure tot tipus d'accions enfocadesa lluitar contra el canvi climàtic des de la nostra ciutat. 

La Declaració proposa més de 138 mesures, que es concreten en 6 canvis de model:

  1. Canvi de model de mobilitat i infraestructures: sense el port  ni l'aeroport, la mobilitat motoritzada a la nostra ciutat suposa el 34% del total d'emissions de gasos amb efectes d'hivernacle. Les mesures estan enfocades a reduïr aquestes emissions a través de fomentar la mobilitat compartida i racionalitzar l'ús del vehicle privat. 
  2. Canvi de model d’energia: s'aposta per mesures que facin millorar l'eficiència energètica d'edificis, comerços i empreses. L'estratègia passa per promocionar la generació d'energies renovables i locals a través de l'autoconsum i l'autogeneració d'energia, és a dir, que a través de plaques solars a les taulades de tota la ciutat sigui possible que una llar, per exemple, sigui capaç de generar, consumir però també distribuir energia. L'objectiu primordial és tenir com a font d'energia totes aquelles que siguin renovables al 2050. 
  3. Canvi de model econòmic: l'objectiu és ser capaços de generar incentius econòmics per a activitats econòmiques més sostenibles. 
  4. Canvi de model de consum i residus: promocionar el consum responsable, segons les necessitats, i aconseguir generar menys residus.
  5. Canvi de model d’alimentació: només la producció d'aliments suposa gairebé un terç de les emissions globals al món. En el document, s'aposta per una producció agrícola ecològica, productes de proximitat i reduir el consum de proteïna animal i aliments ultraprocessats. Tot plegat, per aconseguir una alimentació més saludable i sostenible. 
  6. Canvi de model cultural: fomentar la cultura i el compromís amb els valors de la lluita contra el canvi climàtic, la sostenibilitat i la justícia global. 

També cal destacar que properament es constituirà la Taula pel Clima, que substituirà l'actual Consell de Medi Ambient. El repte que suposa l'emergència climàtica no es pot afrontar en solitari, per la qual cosa l'Ajuntament vol sumar-hi, a través de la Taula pel Clima, diferents agents com sindicats, organitzacions empresarials, partits polítics, moviments veïnals, aeroport, port, Consorci dels Espais Naturals del Delta, Parc Agrari, etc.

Si voleu saber-ne més, feu clik aquí 

Acte de presentació de la Declaració d'Emergència Climàtica del Prat de Llobregat

Declaració emergència climàtica

Declaració Emergència Climàtica (pdf - 2204283 bytes)

Projectes relacionats

Taula pel Clima

És un espai de participació que té com a objectiu implicar la ciutadania en l’acció...

Emissions de CO2 a la ciutat

El Prat s’ha compromès a reduir les emissions de CO2 en més d'un 20 % abans del 2020.

Consum d'energia i emissions de CO2 als edificis municipals

Conegueu en temps real el consum d'energia dels equipaments municipals.

La Casa de l'Energia

Equipament municipal d'informació i assessorament en matèria d'energia