Mapa de la biodiversitat i el verd urbà

El verd i la biodiversitat de la ciutat aporten beneficis per a la salut de les persones, ajuden a moderar el microclima (ombra, temperatura i humitat) a les places i carrers i contribueixen a la reducció de les partícules en suspensió a l'aire i del soroll.

La situació del Prat dins del delta del Llobregat propicia una elevada diversitat d'ocells i de moltes altres espècies animals que es concentren principalment en parcs i jardins.

Algunes d’aquestes espècies són controlades per evitar que proliferin en excés i per reduir l’impacte que provoquen en les persones, les altres espècies, els conreus o el mobiliari urbà.

1

Blanqueta de la col

Pieris rapae 
És la papallona més abundant al Prat. Pon els ous sobre una gran varietat de plantes i es pot veure volant gairebé durant tot l'any.

2

Atalanta

Vanessa atalanta
És una papallona fàcil de trobar a la nostra ciutat. Els seus colors taronja i blanc destaquen sobre el fons fosc de les ales. Li agrada xuclar les flors i llepar fruita madura.

3

Bruna boscana

Pararge aegena
És una de les papallones més habituals als parcs i jardins del Prat. Li agraden els ambients ombrívols i vola baix seguint trajectòries repetitives.

4

Vespa paperera

Polistes
A l'estiu, les vespes papereres són molt visibles perquè les obreres alimenten les larves que creixen al seu niu col·lectiu. De vegades, si aquests nius són en un lloc concorregut és necessari intervenir-hi per evitar picades doloroses.

5

Abella

Apis mellifera
Les abelles formen ruscos permanents en els forats d'alguns edificis de la ciutat. Les obreres busquen les flors de plantes i jardins per recol·lectar pol·len. És una espècie protegida per la llei, vital per a la pol·linització de les plantes de molts conreus, especialment dels fruiters.

6

Mosquit comú

Culex pipens

7

Mosquit tigre

Aedes albopictus
A Catalunya es va detectar l'any 2004 i des de llavors ha colonitzat especialment les zones urbanes del Delta ja que és capaç de criar en qualsevol recipient amb aigua. Les femelles són especialment actives a la tardor.

8

Ballester

Apus melva
Escolteu-ne el cant
El ballester és un falciot gran, cridaner i de panxa ben blanca molt abundant al Prat. Menja insectes voladors i cria en forats d'edificis. Arriba al març i marxa a l'octubre.

10

Cotorreta de pit gris

Myopsitta monachus
Escolteu-ne el cant
Ocell originari de l'Argentina que s'ha estès a partir de dos exemplars trobats al Parc de la Ciutadella, l'any 1975. Avui dia té una distribució contínua per tot el litoral del país i algunes zones interiors. Al Delta ha arribat a ser una plaga per als conreus.

11

Estornell

Sturnus vulgaris
Escolteu-ne el cant
Cap al mes d'octubre arriba al Delta el gruix dels estornells hivernants, que reforcen la cada cop més nombrosa població sedentària.

12

Falciot negre

Apus apus
Escolteu-ne el cant
És un dels ocells urbans més abundants. Arriba de l'Àfrica a l'abril i marxa a l'agost. Els seus xiscles aguts són típics dels vespres d'estiu al Prat.

13

Gafarró

Serinus serinus
Escolteu-ne el cant
És un ocell molt comú a la nostra ciutat. Al febrer és habitual escoltar els mascles en zel cantant des de qualsevol lloc prominent.

14

Gavià argentat

Larus michahellis
Escolteu-ne el cant
El gavià fa temps que ha deixat de ser un ocell exclusivament marí. A les ciutats i polígons industrials del Delta cada vegada és més habitual trobar-hi parelles de gavians argentats que hi crien.

15

Mallarenga carbonera

Parus major
Escolteu-ne el cant
La mallarenga carbonera és un ocell forestal que s'adapta molt bé a viure als parcs i jardins del Prat, sempre que hi hagi arbres d'una certa mida.

16

Merla

Turdus merula
Escolteu-ne el cant
La merla viu en parcs i jardins urbans sempre que hi hagi arbres i alguns arbustos. Els mascles tenen un cant melodiós i molt fort, especialment al matí i al vespre.

17

Mosquiter comú

Phylloscopus collybita
Escolteu-ne el cant
És un petit ocell que viu al Prat només a l'hivern. De color verdós, colonitza parcs, jardins i carrers arbrats. Busca pugons i petits insectes entre les fulles.

18

Oreneta cuablanca

L'oreneta cuablanca basteix els seus nius col·lectius de fang a les façanes de diversos edificis del Prat. És un ocell insectívor que arriba amb el bon temps. Les escoles del Prat participen en un projecte de seguiment.

19

Pardal comú

Passer domesticus
Escolteu-ne el cant
L'ocell urbà per definició. És sedentari i una de les nostres espècies comensals. El nombre d’exemplars s’ha reduït dràsticament a Europa per causes encara poc clares.

20

Pit-roig

Erithacus rubecula
Escolteu-ne el cant
El pit-roig és un visitant hivernal, com el mosquiter. El seu reclam agut se sent en qualsevol zona verda per minúscula que sigui. També pot cantar insistentment, fins i tot de nit.

21

Tallarol capnegre

Sylvia melanocephala
Escolteu-ne el cant
La població al Delta està molt lligada als arbustos que utilitza per criar, com a refugi i com a lloc d'alimentació. És freqüent sentir la seva veu rasposa.

22

Tórtora turca

Streptopelia decaocto
Escolteu-ne el cant
La tórtora turca, originària de l’Europa Oriental, és un exemple d'espècie oportunista que ha estat capaç de colonitzar el nostre país pels seus propis mitjans en els últims anys. El seu cant monòton i llastimós se sent molt sovint.

23

Tudó

Columba palumbus
Escolteu-ne el cant
Aquestes aus també han colonitzat les ciutats del Delta i des de no fa gaire crien en parcs i jardins amb arbres grans. Troben fàcilment menjar a la ciutat i als conreus de la rodalia.

24

Ratpenat

Pipistrellus  
És un dels animals més comuns al Delta. S'orienta i captura les preses gràcies a les seves grans orelles, adaptades a recollir el rebot dels sons que emet.

25

Rata

Rattus norvegicus

26

Dragó comú

Tarentola mauretanica
Generalment viu en hàbitats humanitzats o urbans. Els dragons tenen una gran habilitat per camuflar-se tot modificant la seva coloració.

27

Gat

Felix catus

Al carrers del Prat hi ha plantats més de 15.000 arbres de més de 20 espècies diferents. La gestió integral i sostenible de l'arbrat engloba la diversificació d'espècies, la substitució de les espècies més conflictives i la prevenció i cura de les plagues i malalties. Aquesta tasca es fa atenent la salut de les persones, l'adaptació al canvi climàtic i el foment de la biodiversitat.

1

Om de Sibèria

Ulmus pumila
Origen: Sibèria, Xina del Nord
Número d'arbres: 550

2

Arbre de l'Amor

Cercis siliquastrum
Origen: Mediterrani
Nombre d'arbres: 106

3

Taronger agre

Citrus aurantium
Origen: Xina, Indonèsia
Nombre d'arbres: 455

4

Plàtan de carrer

Platanus hispanica
Origen: Mediterrani
Nombre d'arbres: 2.407

5

Auró americà

Acer negundo

OrigenAmèrica del Nord
Nombre d'arbres: 951

6

Lledoner

Celtis australis
Origen: Europa
Nombre d'arbres: 246

7

Acàcia de flor groga

Tipuana tipu
Origen: Brasil, Argentina
Nombre d'arbres: 630

8

Falsa acàcia

Robinia pseudoacacia
Origen: Est de l'Amèrica del Nord
Nombre d'arbres: 856

9

Àlber

Populus alba
Origen: Europa Central, Àsia
Nombre d'arbres: 532

10

Troana

Ligustrum japonicum
Origen: Japó
Nombre d'arbres: 546

Són un recurs d'educació ambiental que dóna a conèixer el món agrícola i permet la relació entre generacions amb activitats compartides entre alumnes i avis.  

1

Jardí de planta aromàtica mediterrània

60 m2
La Blaveta, escola bressol
 

2
Hort a terra

Hort a terra de productes ecològics de temporada

10 m2
El Cabusset, escola bressol

4
Jardineres
10
Hort a terra
13

Bassa amb arbreda de ribera que reprodueix un hàbitat aquàtic del delta del Llobregat

Hort a terra de productes ecològics de temporada
100 m2
Institut Baldiri Guilera

14

Jardí de plantes aromàtiques i arbustos mediterrani

Jardí vertical de planta amb poca demanda hídrica aprofitant les finestres de la façana.
Institut Estany de la Ricarda

15

Jardí vertical de planta amb poca demanda hídrica aprofitant les finestres de la façana

Hort a terra de productes ecològics de temporada i hotel d'insectes

100 m2
Institut Escola del Prat
 

16

Bassa amb arbreda de ribera que reprodueix un hàbitat aquàtic del delta del Llobregat

Hort a terra de productes ecològics de temporada
110 m2
Institut Salvador Dalí

Els horts urbans són espais de gran valor ja que milloren la qualitat de vida de les persones que en gaudeixen: hi fan activitat física, ocupen el temps i amplien la seva xarxa social. En alguns casos serveixen també per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi.

1
Hort ludic bio

Horts lúdics // Horts ctra. de la platja km 1,2

110 horts de 60 m2, aproximadament, que l'Ajuntament cedeix a través d'un sorteig a gent gran interessada. Es conreen productes de temporada.

2
Hort social bio

Horts socials // camí de la Bunyola

45 horts de 60 metres quadrats, aproximadament, que l'Ajuntament cedeix a través d'un sorteig a persones en atur, preferentment.