Futurs desenvolupaments

El Prat de Llobregat està en un procés de creixement que suposarà l’extensió cap al nord, limitant amb la C-32, en unes 150 hectàrees i cap al sud, limitant amb els barris de Sant Cosme i la Granja, amb 8 hectàrees més.

 

Creixement al nord

L'Eixample Nord del Prat de Llobregat limita al nord amb la C-32; al sud, amb la C-31; a l’est, amb el riu Llobregat, i a l’oest, amb la B-22.

Qualificat pel Pla General Metropolità vigent com a Centre Direccional, està ubicat en una zona de gran potencial, on convergeixen importants infraestructures com la C-31, la línia del ferrocarril, la nova estació intermodal, la pota sud de la Ronda de Dalt, que connecta amb l'aeroport de Barcelona, així com la línia 9 del metro i la prolongació de la línia 1.

Més informació

ARE Sud

Creixement al sud

L’ARE Ronda Sud-Aeroport, delimitada pel Pla Director Urbanístic de les àrees residencials estratègiques del Baix Llobregat, se situa a la franja sud dels barris de Sant Cosme i La Granja.

S'hi preveu la construcció de 776 habitatges (el 67 % dels quals se subjectarà a un règim de protecció pública) i la implantació de 10.000 m2 de sostre destinats a altres activitats, que permetran generar 250 llocs de treball.

Més informació