Els espais naturals del Delta del Llobregat: font de diversos serveis ecosistèmics necessaris per a la vida

Segons el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, els espais del Delta del Llobregat són imprescindibles per a la vida. La gran quantitat de serveis ecosistèmics que aporta, és a dir, els beneficis que l'ecosistema aporta a la societat, són extraordinaris: subministraments d’aigua, purificació de l’aire, reciclatge natural de residus, formació del sòl, pol·linització i altres mecanismes per controlar el clima.

La conservació d'espais naturals és totalment imprescindible per la supervivència global, ja se n’ha perdut gran part i molts altres estan amenaçats. Es calcula que, només a Europa, estan amenaçats el 80% dels hàbitats naturals protegits i durant les dues últimes dècades, les activitats humanes han multiplicat en més de 100 vegades la taxa d’extinció d’espècies.

Per què són tan importants els espais naturals i protegits del Delta del Llobregat?

Aquest espais naturals aporten uns valors intrínsecs singulars que fan necessari el manteniment de les funcions d’aquest ecosistema i la protecció de la seva biodiversitat més que mai. A escala internacional, s’han definit quatre categories bàsiques per definir aquests valors, que són els següents:

Serveis de proveïment (béns, matèries primes com ara aigua, aliments, etc.):

 • La riquesa hidrològica influenciada per la dinàmica de l’aqüífer: la gran superfície deltaica i els seus aiguamolls són un gran punt de recàrrega d’aqüífers perquè els seus substrats són molt permeables alhora que les llacunes també s’alimenten de les seves aigües. Aquest fet aporta una font molt important per la generació d’hàbitats semiaquàtics diversos.
 • Les llacunes i canals tenen relació amb el sistema d’abastiment i drenatge dels regadius de tot el delta, afavorint el desenvolupament de l’agricultura i l’obtenció d’aigua potable
 • Tot i que als espais protegits només hi ha una petita part dedicada als conreus, tot l’espai deltaic és un gran productor d’horta, sent considerat una de les planes més fèrtils de Catalunya.
 • N’hi ha ramats d’ovelles i cabres periurbanes que utilitzen aquest espai, també cavalls, per gestionar els canyissars i conservar la qualitat de la zona.

Serveis de regulació (aquells que ajuden a reduir l'impacte de factors externs al clima, al cicle de l'aigua, etc.):

 • La línia costanera del delta protegeix dels temporals els sistemes de platges, dunes i aiguamolls litorals la plana interior agrícola i la zona de les grans infraestructures com l’aeroport.
 • El sistema de llacunes poden esmorteir i absorbir l’efecte de riuades.
 • Tots els sistemes naturals humits depuren les aigües agrícoles millorant la seva qualitat abans del seu vessament a la mar.
 • El delta és capaç de frenar el fenomen d’intrusió d’aigua salina que pot afectar als aqüífers mitjançant la seva càrrega d’aigua dolça.
 • La gran superfícies i producció primària del delta suposa una gran taxa de fixació de gasos d’efecte hivernacle.

Servei de suport (els processos naturals de l’ecosistema que són vitals per la resta de serveis):

 • El Delta del Llobregat destaca com a mosaic de paisatges de gran interès natural on predominen les zones humides, però també pinedes litorals, conreus, la platja i l’espai del riu. Tot un seguit d’ecosistemes diversos, extremadament fràgils però amb funcions ben complexes i amb un gran interès de conservació fins i tot a nivell europeu.
 • Degut a la seva ubicació el delta és un punt importantíssim de migració i hivernació d’aus. A més es troben espècies protegides, temporals i permanents, molt rares i singulars que són difícils de trobar a tot el país.
 • La plana deltaica és un espai format durant milers d’anys i que ha permès acumular moltes capes sedimentàries que suposen un registre estratigràfic de primer nivell.
 • Hi ha una gran quantitat d’energia acumulada a les plantes i disponible per a les poblacions consumidores.

Serveis culturals (aquells que contribueixen al nostre benestar, coneixença i salut):

 • Al delta es fan moltíssimes activitats d’educació ambiental per fomentar el coneixement i promoure la conscienciació social per a gaudir dels espais.
 • És un dels espais naturals més visitats a Catalunya, amb un gran nombre de persones aficionades al turisme ornitològics, passejants, visitants i persones que gaudeixen de la platja. El Consorci dels Espais Naturals Protegits del Delta, l’Ajuntament del Prat i la Generalitat hi desenvolupen moltíssimes activitats, entre elles, de gestió,  conservació i restauració de valors naturals, així com el foment d’investigació de la zona.
 • És un lloc ideal per practicar esport, especialment el ciclisme (fora dels protegits) ja que l’espai està connectat amb carrils-bici amb la ciutat del Prat i d’altres properes.
 • Es tracta d’un espai de referència identitària per les persones residents a la ciutat així com a la comarca.

 

Formació i evolució del Delta

Un territori en constant transformació

El Pla Delta

El Pla Delta són un conjunt d'actuacions territorials que han configurat el delta del...

El territori

Descobreix El Prat, un territori heterogeni amb gran valor mediambiental