Infraestructures de l'aigua

Infraestructures de l'aigua

A continuació oferim un mapa de les infraestructures que permeten la captació, el tractament i la distribució d'aigua potable al Prat de Llobregat, així com l'evacuació i el tractament de les aigües residuals i pluvials.

 

Per a l'abastament d'aigua potable del municipi, s'extreu l'aigua subterrània de l’aqüífer profund mitjançant sis pous municipals de captació. L'aigua s'impulsa fins a les dues estacions de tractament d’aigua potable (ETAP), on se sotmet a un tractament d'osmosi i potabilització, abans d'enviar-se a la xarxa de subministrament urbana.

Infraestructures de l’aigua potable:

1

ETAP Sagnier

Estació de producció d'aigua potable, capacitat d’emmagatzamatge 2.000 m3.
www.aiguesdelprat.cat

2

ETAP Mas Blau

Estació de producció d'aigua potable, capacitat d’emmagatzamatge de 2.000 m3.
www.aiguesdelprat.cat

3

Dipòsit d'aigua de la pl. de Catalunya

Regula la pressió de la xarxa de distribució d'aigua al nucli urbà.

4
Pou 8.

Pou 8

Pou d’abastament ETAP Sagnier
Volum bombejat (2015): 726.682 m3

5
Pou 13

Pou 13

Pou d’extracció d’aigua no potable per a ús de baldeig i reg de la zona.

6
Pou 14.

Pou 14

Pou d’abastament d’aigua.
Volum bombejat (2015): 1.009.006 m3

7
Pou 15.

Pou 15

Pou d’abastament d’aigua
Volum bombejat (2015): 1.220.111 m3

8

Pou 16

Pou d’abastament d’aigua
Volum bombejat (2015): 1.091.593 m3

9
Pou 17.

Pou 17

Pou d’abastament ETAP Sagnier
Volum bombejat (2015): 144.897 m3

10
Pou 18

Pou 18

Pou d’abastament que només funciona en cas d’emergència per omplir el dipòsit de la Torre d’Aigua de pl. Catalunya
Volumen bombejat (2015): 706 m3

11
Connexió metropolitana

Connexió metropolitana

La connexió metropolitana garanteix i complementa el subministrament d'aigua de la xarxa del Prat.

12

Dessalinitzadora del Llobregat

És la més gran d'Europa, amb una capacitat de producció d'aigua potable de fins a 60 ha m3/any: l'equivalent al consum de 4,5 milions d'habitants.
www.atll.cat

Per afavorir l'evacuació i el tractament de les aigües residuals i pluvials al municipi es disposa d'una xarxa de clavegueram connectada a la depuradora del Baix Llobregat i algunes instal·lacions puntuals que permeten millorar el desguàs de les aigües pluvials i reduir-ne l'impacte en el medi, com l’anti DSU i l’estació de bombament d'Anselm Clavé - Roda de Llevant.

Infraestructures de l’aigua de desguàs:

1

Anti DSU

Dipòsit de retenció d'aigua i sòlids en suspensió, en temps de pluja, per evitar que els contaminants vagin al medi natural. Pot emmagatzemar 15.000 m3. Té 4 bombes amb un cabal d’extracció de 750 m3 cadascuna.

2

Estació de bombament d'Anselm Clavé - Ronda de Llevant

Pot emmagatzemar 175 m3 d’aigua. Té 4 bombes amb cabal d’extracció de 750 m3/h cadascuna.

3

Depuradora

Estació de tractament d'aigües residuals amb una capacitat de tractament de 420.000 m3/dia: l'equivalent al consum d'aigua de 2 milions d'habitants.
perfil.amb.cat

Fitxes relacionades

Abastament d'aigua potable

Aigües del Prat s'encarrega de la captació, el tractament i el subministrament d'aigua al