Agenda pel Delta

Flamencs al delta febrer 2022_4

Protegir més i millor el Delta del Llobregat és una exigència de la Unió Europea i un deure amb el planeta. I també una oportunitat: podem convertir aquest espai, una infraestructura verda metropolitana de primer ordre, en un referent de com la protecció ambiental i la promoció agrícola, lluny d'estar enfrontades, poden anar de la mà. Per aconseguir-ho, és imprescindible ampliar les zones protegides, però també acompanyar aquesta ampliació d'una millor gestió i de més recursos.

Aquesta és l'agenda pel Delta en la qual cal avançar. I per contribuir al debat entorn d'aquesta agenda pel Delta, l'Ajuntament del Prat, conjuntament amb Barcelona Regional, posa a disposició dels agents cridats a desenvolupar aquesta agenda pel Delta un document de propostes.