IntersECCions

Temes: IntersECCions

El Sistema d’arts en viu és un servei públic liderat per l’Ajuntament del Prat que aglutina agents de naturalesa diversa que cooperen per vertebrar i donar coherència i sentit a les accions que es porten a terme a la ciutat en el camp de les arts en viu, buscant un desenvolupament harmonitzat, sostenible i dinàmic de les arts escèniques i la música a la ciutat.

El sistema d’arts escèniques i música vol garantir i fomentar l’accés de la ciutadania del Prat a les arts en viu a partir de processos, projectes i serveis que facilitin i contribueixin al desenvolupament personal, cultural i artístic de les persones així com a la consolidació d’una ciutadania cultural activa, conscient, crítica i lliure.

A IntersECCions, aquest curs 2019-2020 col·labora activament en els Projectes EntreInstruments, els Projectes de Teatre, els Projectes de Dansa i el Projecte Cantata. També lidera els Entorns d'aprenentatge Entreinstruments, mestres de música i música per 0-3.

En el curs 2018-2019 col·labora activament en els Projectes EntreInstruments, els Projectes de Teatre i els Projectes de Dansa. També lidera els Entorns d'aprenentatge Entreinstruments, mestres de música i música per 0-3.

En el curs 2017-2018 participa al Minilab d'Arts a l'Institut Baldiri Guilera i col·labora activament en els Projectes EntreInstruments, els Projectes de Teatre i el Projecte de Dansa. També lidera els Entorns d'aprenentatge Entreinstruments, mestres de música i música per 0-3.

Accions

Entorn d’Aprenentatge Xarxa d'Especialistes de Música del Prat

L'Entorn d'Aprenentatge mestres de música neix el curs 2015-2016 com espai per compartir i intercanviar projectes entre professionals de l'àrea de música de primària dels diferents centres educatius d'educatius del Prat amb professionals de l'Escola d'Arts en Viu.