Ajuntament del Prat de Llobregat

Educació

Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana

Plaça de la Vila, 1
T. 933 790 050

Educació

Escola

Al Prat hi ha 12 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 5 centres públics d’educació secundària (instituts), 3 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 1 centre públic d’educació especial, 5 escoles bressol públiques (4 municipals i 1 de la Generalitat) i 7 llars d'infants privades.

Xarxa pública de centres

Nom:
Tipus:

© Ajuntament del Prat de Llobregat
Plaça de la Vila, 1 - 08820 El Prat de Llobregat. Tel 933 790 050
NIF: P-0816800G - Registre d'Entitats Locals de Catalunya núm. 081691