Programa d’Ensenyament de la Llengua Àrab i la Cultura Marroquina

L’acollida i integració educativa d’alumnat de procedència estrangera és probablement un dels reptes més importants que ha d’afrontar un sistema educatiu. En les darreres dècades Catalunya ha acollit més d’un milió de persones procedents de països d’arreu del món, la qual cosa ha significat la incorporació de milers d’alumnes amb altres llengües i cultures a les nostres aules.

 

En aquest sentit, des del curs escolar 2004-05, el Departament ha subscrit acords de col·laboració amb institucions i entitats que imparteixen ensenyaments de llengües i cultures vinculades als orígens familiars de l’alumnat i s’ha adscrit a programes d’abast estatal que són fruit d’acords amb països d’on procedeix un nombre considerable d’alumnat nouvingut.
Un d’aquests programes de caràcter estatal és el Programa d’Ensenyament de la Llengua Àrab i la Cultura Marroquina (LACM), el qual s’empara en el Conveni de Cooperació Cultural entre el Govern d’Espanya i el Govern del Regne del Marroc del 14 d’octubre de 1980, vigent des del 12 d’octubre de 1985 (BOE núm. 243 de 10 d’octubre de 1985), i en aplicació del seu article IV. 2, el qual n’estableix les bases.

Al Prat aquest projecte és desenvolupa dos centres, l’Institut Escola Pepa Colomer (primària) i l’Institut Ribera Baixa (secundària).

 

Objectius

Els objectius del programa són els següents:


• Afavorir l’ensenyament de la llengua àrab i la cultura marroquina a l’alumnat marroquí i d’altres orígens que hi estigui interessat, escolaritzat en centres educatius de l’Estat espanyol d’ensenyament primari i secundari.


• Desenvolupar valors de tolerància i solidaritat per aconseguir la inclusió escolar i sociocultural de l’alumnat d’origen marroquí al Sistema Educatiu Espanyol i a la societat.


• Proporcionar a l’alumnat marroquí una formació que li permeti preservar la seva identitat i viure la seva cultura respectant la del país d’acollida.