LECXIT. Lectura, èxit educatiu i comunitat


Tags: Infantil, Jove

Voluntariat al Prat de Llobregat: LECXIT - Lectura per a l'èxit educatiu

El projecte LECXIT té per objectiu incrementar l'èxit educatiu dels infants a través d’un treball de millora de la comprensió lectora que involucra escoles, famílies i persones voluntàries.

Durant una hora a la setmana, persones voluntàries de la ciutat donen suport a alumnat de Cicle Mitjà d'Educació Primària per millorar la seva comprensió lectora i així millorar els seus resultats acadèmics.

Aquesta iniciativa pionera va néixer fa quatre cursos com un projecte pilot impulsat per la Fundació Jaume Bofill i el Departament d'Ensenyament, amb l'objectiu de demostrar que l'impuls de la comprensió lectora comporta una millora en l'educació dels infants. És un projecte que utilitza la metodologia APS (Aprenentatge i Servei) i s'impulsa des del Programa IntersECCions, en col·laboració amb el Programa de Voluntariat i el Departament de Joventut de l’Ajuntament del Prat.

L’Escola H. J. Tarradellas de la nostra ciutat ha tingut la sort de participar-hi des de l'inici. Enguany, el Departament d'Educació de l'Ajuntament, amb la col·laboració de la Fundació Bofill, organitza aquesta iniciativa a cinc centres educatius de la ciutat: Escola Honorable Josep Tarradellas, Escola Jacint Verdaguer, Escola Pepa ColomerEscola Joan MaragallEscola Galileo Galilei, Escola Jaume Balmes i Escola Charles Darwin

LECXIT persegueix millorar la comprensió lectora per tal d’augmentar els resultats acadèmics de totes les matèries amb una metodologia i uns recursos validats i implementats per part de la Fundació Bofill. El projecte compta amb la corresponsabilitat del professorat, que identifica l'alumnat que hi participarà i en fa un seguiment.

Alhora, el projecte pretén fomentar també el gust per la lectura, facilitant a l'alumnat una experiència lectora positiva i gratificant. Ho aconsegueix mitjançant l’acompanyament que ofereixen persones voluntàries i la relació que construeixen amb els infants, així com a través de propostes lúdiques i amenes al voltant de la lectura.

Es porta a terme en el mateix centre educatiu i, generalment, en horari extraescolar.

Les persones voluntàries, una gran part de les quals són estudiants joves de tots els instituts de la ciutat ajuden els infants i els presten un servei. Aquesta acció té un retorn d'aprenentatge pel jove voluntari o voluntària que també serveix d'eina pedagògica per al professorat d'instituts. En aquest sentit, es consoliden i es posen en pràctica aprenentatges al voltant de la lectura i s’adquireixen habilitats, competències i actituds bàsiques per al creixement personal i social.

Per participar com a voluntari o voluntària al programa LECXIT només cal adreçar-se al Punt de Voluntariat.

Es realitza un seguiment continu al llarg de tot el curs escolara partir de tres eixos:

  • Coordinació pedagògica inicial i final amb l'equip de mestres de les escoles participants: concreció de l'alumnat participant, organització del calendari i disseny de la campanya de difusió, entre d’altres.
  • Coordinació pedagògica trimestral amb l'equip de professorat dels instituts participants: concreció de les accions de difusió i retorn de l'evolució individual de cada un dels joves participants.
  • Coordinació organitzativa trimestral entre la Fundació Bofill, el Programa de voluntariat i el Departament d'Educació: ideació d’accions de ciutat que es puguin incorporar al projecte.

Centres participants

Escola Honorable Josep Tarradellas

Escola de dues línies, catalana, laica, inclusiva i solidària. Adscrita als instituts...

Escola Jacint Verdaguer

Escola de doble línia, catalana, inclusiva i laica, adscrita als instituts Estany de la...

Institut Escola Pepa Colomer

Escola de nova creació amb música, dansa i arts escèniques en horari lectiu. Adscrita a...

Escola Joan Maragall

Adscrita als instituts Salvador Dalí i El Prat de Llobregat (Fondo d'en Peixo).

Temes relacionats

LECXIT- Lectura per l’èxit educatiu

Implica’t en la millora de la comprensió lectora de l’alumnat de primària.

Punt de Voluntariat

Espai d’informació i orientació per a entitats i ciutadania en matèria de voluntariat.