L'Ajuntament del Prat concedeix per al curs 2022-23 un seguit d'ajuts per facilitar a la gent jove  de la ciutat, l'accés als estudis superiors.

Persones beneficiàries 

Poden optar a ser beneficiaris d'aquests ajuts els i les joves empadronades al Prat de Llobregat nascuts entre els anys 1992 i 2004, ambdós inclosos, que puguin acreditar estar cursant cicles formatius de grau superior, estudis universitaris, postgraus i màsters universitaris. Cas que el peticionari no tingui complerts els 18 anys en el moment de fer la sol·licitud, aquesta haurà d'anar signada pel seu representant legal, pare, mare o tutor/a.

Els ajuts s'atorgaran a estudiants de:

  • Cicles formatius de grau superior
  • Cicles d’arts plàstiques i disseny de grau superior
  • Ensenyaments artístics superiors
  • Ensenyaments esportius de grau superior
  • Ensenyaments d’idiomes (en escoles oficials d’idiomes)
  • Estudis universitaris (graus, màsters i doctorat)   

Els ajuts: per a què i termini

Són motiu de l'ajut les despeses ocasionades per:

  • Matrícula
  • Adquisició de material didàctic necessari (llibres, equip de protecció individual, materials i eines, material informàtic...)
  • Transport interurbà al centre educatiu

El termini per a la presentació de sol•licituds és de l'1 al 22 de setembre de 2022. La documentació s'ha de presentar  a la seu electrònica de l'Ajuntament del Prat o be, demanant cita prèvia, a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana.

Ja pots consultar les bases i tota la documentació

Com fer el tràmit de manera online

Per fer el tràmit via electrònica amb l'Ajuntament del Prat cal clicar a l'apartat Seu Electrònica\Tràmits\Subvencions del menú superior del web municipal elprat.cat. Cal cercar la Convocatòria de subvencions en forma de beques individuals per a l'ajut als ensenyaments d'educació superior pel curs 2022-2023 i descarregar-se l’Imprès de sol·licitud i el Full de transferència bancària en format pdf, omplir-los i adjuntar-los a través de la Sol·licitud general, de l’apartat Tràmits de la Seu.

Per això, us haureu d’identificar amb el vostre Certificat digital (idCat, DNIe, etc) o amb l’idcat mòbil.

Un cop identificats, s’haurà d’indicar a la Descripció/Motiu que Presenta sol·licitud de beca per a la modalitat d'educació superior curs 2022-2023, i adjuntar els documents en pdf descarregats correctament emplenats i signats, la matrícula dels estudis, el seu pagament i altres factures.

Si teniu dubtes de com tramitar online, en aquest vídeo trobareu informació de com fer-ho: https://www.youtube.com/watch?v=UeQSRTa0LdI&feature=youtu.be

Per quasevol dubte ens pots trobar a El Lloro al 934785077 o be per WhatsApp a al 616 79 81 47

Altres ajuts a l'estudi

Beques del ministeri d'educació 2024

El Ministeri d'Educació i Ciència concedeix cada any beques dedicades al suport dels i...