Subvencions per a projectes pedagògics


Tags: Educació

Subvencions econòmiques per tal d'impulsar projectes pedagògics, iniciatives i propostes d'innovació en aspectes relacionats amb l’organització del centre i el projecte curricular.

Cada any, l’Ajuntament aprova unes bases per al curs escolar en què es recullen, entre d’altres, els temes que es prioritzen. Una comissió avaluadora analitza i valora els projectes que els diferents centres educatius presenten i emet una proposta d’atorgament de subvenció.

Poden sol·licitar-la durant el curs escolar els centres d'Educació Infantil, Primària, Secundària, Educació Especial, persones adultes i formació professional del Prat, així com l’Escola Oficial d'Idiomes.

Objectius

  • Donar suport als programes i les activitats que desenvolupen els centres educatius públics d’Educació Primària i Secundària, sempre que estiguin en la línia de la renovació pedagògica i que impliquin la comunitat educativa.
  • Atendre la realització de propostes educatives i la creació d’instruments i materials didàctics sobre diferents aspectes curriculars.