Taula d’Infància i Adolescència del Prat

L'òrgan encarregat de d'elaborar i dur a terme accions i propostes per millorar el benestar de la Infància i l’Adolescència del Prat és la Taula d’Infància i Adolescència del Prat.

Les Taules locals d’Infància i Adolescència són òrgans administratius col·legiats, adscrits als ens locals, que es constitueixen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’Infància i adolescència al municipi.

A continuació, podreu trobar tota la informació sobre aquest òrgan.

Reglament de la Taula Locai d'Infància i Adolescència del Prat de Llobregat

Reglament de la Taula Locai d'Infància i Adolescència del Prat de Llobregat (pdf - 195368 bytes)

  • Prevenir, promocionar, detectar i protegir a la infància i l’adolescència
  • Coordinar els diferents serveis i equips de territori
  • Informar a la Taula territorial d’Infància i Adolescència
  • Elevar a la Taula territorial les diferències en l’aplicació de circuits
  • Desplegar el PLIA, aprovat l’any 2022 al Prat
  • Afavorir la coresponsabilitat tècnica, social i política en les polítiques d’infància i adolescència
  • Fer del Prat una ciutat amiga de la infància i respectuosa amb els seus drets
  • Grup de treball de Participació
  • Grup de treball d'entorns segurs i saludables
  • Grup de treball de Tracte just i protecció