Mentoria Socioeducativa

El procés de mentoria socioeducativa és l’acompanyament d’una persona voluntària en la guia, orientació i suport d’una altra persona que vol desenvolupar un projecte personal concret, ja sigui laboral, social, personal, emocional o vital. En aquest cas, la mentoria socioeducativa fa el focus en joves en etapes escolars o d'educació post obligatòria.

Objectius

Acompanyar al/la jove en el seu procés d’inclusió a la vida adulta d’acord amb el propi projecte de vida, reforçant aspectes de l’àmbit acadèmic, laboral i del creixement personal.

Metodologia

  • Trobades quinzenals de 2h entre les parelles mentores als centres educatius
  • De gener a juny de 2022
  • Seguiment per part de l’entitat coordinadora
  • Possibilitat de fer sessions grupals

Coordinació

La coordinació del projecte la desenvolupa la Fundació Catalana de l'Esplai, entitat sense afany de lucre que té per missió educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora. Fa anys que desenvolupem accions de mentoria social i formem part de la Coordinadora de Mentoria Social de Catalunya.

 

Per a més informació...

Infografia Mentoria el Prat