Connexions proposa un treball col·laboratiu entre quatre instituts de la ciutat i el Cèntric Espai Cultural perquè els i les joves reflexionin i aportin el seu punt de vista sobre temes de l’actualitat.

Els objectius del projecte son fomentar i desenvolupar l'esperit crític de l'alumnat en relació a temàtiques del present i representatives del moment què vivim i facilitar-los un marc de reflexió amb l'acompanyament dels docents, del Cèntric Espai Cultural i d'altres agents de la ciutat. 

Iniciat el curs 2016-17, el projecte s'adreça a l'alumnat de quart d'ESO i batxillerat de 4 instituts i es realitza durant el segon i tercer trimestre del curs. 

Respecte la metodologia, cada curs s'escull una temàtica comuna de treball a partir de la qual cada institut desenvolupa un projecte amb identitat pròpia des de diferents assignatures i àmbits (literatura, filosofia, arts escèniques o plàstiques, o coneixement audiovisual). El projecte treballa, per un costat, des de les reflexions fetes des dels àmbits del pensament, la literatura i l’art (amb el suport de llibres i pel·lícules) i, per altra banda, des del coneixement en primera persona de com aquestes qüestions afecten directament a la vida de les persones i col·lectius de la ciutat. 

Treball a l'aula

Cada curs s'escull una temàtica comuna a partir de la qual l'alumnat reflexionarà, des de des de diversos abordatges, sobre aquesta problemàtica contemporània i com aquesta els afecta directament en el seu dia a dia. Actualment, el Cèntric Espai Cultural i els 4 instituts implicats (Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Baldiri Guilera i Ribera Baixa) es troben escollint l'eix temàtic d'enguany i començant a dissenyar el projecte que iniciarà a les aules a partir del gener. 

Coordinacions internes amb l'equip

L'equip del Cèntric Espai Cultural està en constant comunicació amb els referents del projecte a cada institut per tal de fer seguiment de com avancen el projectes i per tal d'oferir suport específic segons les necessitats de cada centre. Al llarg del procés es fan visites a les aules, es posa en contacte a l'alumnat i professorat amb persones de la ciutat vinculades amb la temàtica d'aquell curs, i es realitzen de forma conjunta i acordada diverses accions de documentació i comunicació del projecte, com ara el making of.

Aquesta coordinació constant resulta imprescindible per tal d'aconseguir els objectius del projecte, per tal d'afavorir l'intercanvi de coneixements i experiències entre tots els centres implicats i per tal de materialitzar, de la forma més òptima, la presentació escenificada en l'acte de cloenda.  

Treball en xarxa

Per tal de promoure sinèrgies entre l'equipament, escoles i alumnat, es realitzen trobades al llarg del procès on es posa en comú el què s'ha treballat a l'aula. A més, el Cèntric Espai Cultural realitza propostes de programació obertes a la ciutadania que es vinculen amb la temàtica del projecte.

Compartir amb la ciutat

Fruit del procès de treball a l'aula, cada grup elabora i dissenya una posada en escena per explicar quins processos de reflexió ha seguit i quines conclusions n’ha obtingut. Aquesta posada en comú es celebra en l'acte de cloenda del projecte que, cada any, es celebra l'auditori del Cèntric Espai Cultural. Cada centre mostra el resultats del seu treball en diversitat de formats, des de les perfomances teatrals i musicals, a les lectures dramatitzades o al montatge fotogràfic o la creació de peces audiovisuals. Està previst que l'acte final d'aquest curs es realitzi entre el març i l'abril. 

Totes les presentacions que es fan a l’acte final queden enregistrades en vídeo i es posen a disposició de tota la ciutadania. De la mateixa manera, es fan públics els vídeos making of, els quals mostren els processos de treball de tot el curs a cada centre. 

Vols saber més informació del projecte?

Connexions

Projecte col·laboratiu emmarcat en el programa IntersECCions, en el què participen...

Imatges del projecte

Altres accions relacionades

Projecte Itineraris de Coneixement de la Ciutat

Proposta educativa impulsada per l’Arxiu municipal del Prat i els programes de Cultura popular i Patrimoni adreçada a...

Projecte Memorables

Posa en contacte l’alumnat de 3r d’ESO de l’Institut Estany de la Ricarda amb persones que van viure la història del...

BUSCADOR D'ACCIONS